Valitse sivu

Kuva: Lamminojassa on tällä hetkellä kaksi vesieliöiden nousuestettä.

Veikkolan vesistöhankkeessa alkaa kolmas aktiivinen vuosi. Tänä vuonna tehokalastetaan, kunnostetaan Lamminojaa, järjestetään talkoita ja pellonpiennartilaisuuksia, tutkitaan kalojen haitta-aineita ja tuotetaan esite vesistöystävällisestä pihanhoidosta.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n koordinoiman Veikkolan vesistöhankkeen kolmas vuosi on käynnissä. Alkuvuodesta on suunniteltu Lamminojan kunnostusta, jossa uomakunnostuksen lisäksi poistetaan purossa olevat kaksi vesieliöiden nousuestettä. Kunnostustyöhön sisällytetään myös talkoovoimin tehtävää uomakunnostusta, ja tähän työhön on jokaisen mahdollisuus tulla mukaan. Syksyllä järjestettävien talkoiden yhteydessä pidetään yleisötilaisuus, jossa kerrotaan myös muista järvien kunnostuksiin liittyvistä aiheista.

Alkuvuodesta valmistui Perälänjärven, Lamminjärven ja Kalljärven ravintoverkkotarkastelu, jossa pohdittiin kalastuksen mahdollisuuksia järvien kunnostamisessa. ”Tänä vuonna on tarkoitus tehostaa Kalljärven hoitokalastusta moninkertaiseksi aikaisempiin vuosiin verrattuna, jotta massiivista särkikalakantaa saadaan vähennettyä ja kalaston rakennetta tervehdytettyä. Lisäksi järvillä tullaan kartoittamaan haukikannan tilaa alkukesästä ja syksyllä ja kalojen haitta-ainepitoisuuksia syyskesällä”, vesistöasiantuntija Katja Pellikka Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:stä kuvailee hankkeen kalastotoimenpiteitä.

Hankkeessa valmistellaan maa- ja metsätaloustoimijoille omaa pellonpiennartilaisuutta, ja valuma-alueen asukkaille tullaan jakamaan tietoa viemäriverkostoon liittymisen tärkeydestä. Hankkeessa on valmistumassa Vesistöystävällinen puutarha ja ranta -esite, jota tullaan jakamaan asukkaille. Vesistöystävällisestä pihanhoidosta tullaan kokoamaan myös omat nettisivut, joilta voi käydä hakemassa lisätietoa.

Jokaisen järven vedenlaatua seurataan kesän aikana, jotta järvien kunnostamistoimien vaikuttavuutta voidaan arvioida. Järviin laskevista hulevesiputkista ja -ojista on haettu näytteitä viime syksyn ja talven aikana ja tuloksia käytetään muun muassa järveen laskevien ravinteiden mallinnuksessa.

Etenkin Kalljärven on otaksuttu olevan hyvin sisäkuormitteinen, eli järven pohjasta liukenee ravinteita veteen. Sedimentin tilaa ja ravinteiden liukenemisen määrää tullaan tutkimaan yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa.

Veikkolan vesistöhanke käynnistyi vuonna 2018 tavoitteena määrätietoinen ja pitkäaikainen kunnostustyö Pohjois-Kirkkonummen Veikkolan alueen vesistöjen veden laadun ja ekologisen tilan parantamiseksi. Kyseessä on laajalla yhteistyöpohjalla toteutettava kokonaisuus – mukana ovat Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojelu ja Kirkkonummen Vesi, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, osakaskunta Veikkolan vedet sekä Veikkolan vesiensuojeluyhdistys Kirves ry. Hanketta rahoittavat Kirkkonummen kunta ja Uudenmaan ELY-keskus.

Lisätietoja:

Katja Pellikka
vesistöasiantuntija
LUVY
katja.pellikka(at)luvy.fi
0504754452

Anu Hynninen
ympäristöpäällikkö
Kirkkonummen kunta
anu.hynninen(at)kirkkonummi.fi
0401269678