Valitse sivu

Länsi-Uudenmaan rannikkovesivisio

Toimenpiteet

Dragsviksfjärden: Novian opiskelijat pääsivät käytännön töihin

YH Novian opiskelijat tutkivat vedenlaatua, vesieliöitä, valuma-aluetta ja kasvillisuutta osana Rannikkovesivisio-hanketta. Opiskelijoiden tekemien tutkimusten tuloksia hyödynnetään Dragsviksfjärdenille laadittavassa kunnostussuunnitelmassa.

Dragsviksfjärden on yksi hankkeen neljästä pilottikohteesta.

Lue lisää opiskelijoiden kokemuksista >>

Katja Pellikka

Katja Pellikka

Position

Henna Björkqvist

Henna Björkqvist

Horsbäckin uusi hulevesiratkaisu Raaseporissa sai 45 000 euron rahoituksen Uudenmaan ELY-keskukselta – vähentää merenlahteen tulevaa kuormitusta

Horsbäckin uusi hulevesiratkaisu Raaseporissa sai 45 000 euron rahoituksen Uudenmaan ELY-keskukselta – vähentää merenlahteen tulevaa kuormitusta

Raaseporissa sijaitsevalle Horsbäckin pienteollisuusalueelle rakennetaan hulevesien viivytys- ja käsittelyratkaisuja. Samalla vähennetään Dragsviksfjärdeniin kohdistuvaa hulevesien vesistökuormitusta. Hanke sai Uudenmaan ELY-keskukselta 45 000 euron rahoituksen, ja sitä koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Hankkeen kokonaisrahoitus on 90 000 euroa ja omarahoitus tulee Raaseporin kaupungilta.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet