Valitse sivu

Averian kalasto tutkittiin verkkokoekalastuksella kesällä 2020. (LUVY / Jussi Vesterinen)

Välttävässä ekologisessa tilassa olevalle Averialle on valmistunut kunnostussuunnitelma. Kunnostustoimia tullaan toteuttamaan osana Lohikalat Karjaanjokeen 2030 -vesistövision työtä. Kunnostussuunnitelmassa kunnostustyön pääpainopiste kohdistuu Averian laajalle valuma-alueelle.

Averia on Vihdin kunnan alueella sijaitseva järvi, joka kuuluu Karjaanjoen päävaluma-alueeseen. Averian valuma-alue on todella laaja ja vesi viipyy tämän takia järvessä vain muutaman viikon ennen kuin jatkaa matkaansa kohti Hiidenvettä.

Kunnostussuunnitelmaa varten tutkittiin Averian valuma-alueen rakennetta ja vedenläpäisykykyä, arvioitiin laskennallisesti järveen tuleva ulkoinen ravinnekuormitus ja sen vähentämistarve sekä haettiin vesinäytteitä ja koottiin ja analysoitiin vanhat vedenlaatutulokset. Lisäksi järven kalasto ja plankton tutkittiin ja rantojen soveltuvuus haukien lisääntymiselle kartoitettiin.

Järven tilan parantamiseksi kunnostussuunnitelmassa suositellaan, että valuma-alueen pelloilla huolehditaan maan kasvukunnosta, käytetään talviaikaista kasvipeitteisyyttä, optimoidaan lannoitusta, käytetään kerääjäkasveja, levitetään maanparannusaineita, perustetaan suojavyöhykkeitä sekä rakennetaan kaksitasouomia ja kosteikkoja. Valuma-alueen haja-asutuksen jätevesijärjestelmät kaipaavat monin paikoin nekin uusimista tai kunnostamista. Valuma-aluekunnostusta suositellaan toteutettavan osavaluma-alueittain suurimman hyödyn aikaansaamiseksi. Tämä vaatii maastokartoituksia, joilla voidaan havaita kuormittavimmat paikat, sopivimmat alueet vesiensuojelurakenteille ja veden viivytykselle. Samalla voidaan tarkastella virtavesikunnostustarpeita.

Averian valuma-alueella on jo toteutettu useita virtavesikunnostuksia ja tehty kosteikko- ja kaksitasouomarakenteita sekä pilotoitu vesistöystävällistä maanviljelyä muun muassa Vierelän tilalla. LUVY valitsi Vuoden 2022 Vesiensuojelijaksi Vierelän tilaa pitävät Eliisa ja Mika Malinin. LUVY jatkaa vesistöystävällisten ratkaisujen pilotointia valuma-alueen maanomistajien kanssa ja kiinnostuneet voivat mielellään ottaa yhteyttä LUVYn asiantuntijaan Juha-Pekka Vähään.

Averian kunnostussuunnitelma on osa Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoimaa Hiidenveden kunnostus -hanketta. Hiidenvesi valuma-alueineen kuuluu Lohikalat Karjaanjokeen 2030 -vesistövisioon.

Julkaisu: Vihdin Averian kunnostussuunnitelma

Lisätietoja:

Katja Pellikka
vesistöasiantuntija
katja.pellikka@luvy.fi
050 475 4452

Juha-Pekka Vähä
hankepäällikkö
juha-pekka.vaha@luvy.fi
040 7750 7727

Hiidenveden kunnostus 2023–2025 -hankekauden sopimusrahoittajia ovat alueen kunnat: Vihti, Lohja, Karkkila ja Loppi, sekä HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % rahoitusosuudella vuosina 2023–2025.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.