Valitse sivu

Uutisarkisto

Kansalaishavaintoja kosteikkojen ja vesistöjen tilasta voi ilmoittaa sähköisillä lomakkeilla

Kansalaishavaintoja kosteikkojen ja vesistöjen tilasta voi ilmoittaa sähköisillä lomakkeilla

LUVYn Vesienhallintaa Länsi-Uudellamaalla maa- ja metsätalousalueilla – VALUME -hankkeessa on sähköistetty kosteikon hoito- ja seurantalomake, jolla kiinteistönomistajat voivat seurata lähikosteikkonsa tilaa. Yhdistyksessä otetaan myös mielellään vastaan kansalaisten tekemiä vedenlaadun havaintoja, joita voi ilmoittaa osoitteessa ilmoitavedenlaatu.luvy.fi.

VALUME-hankkeen tuottama kaksitasouoma-materiaali saatavilla nyt Vesientila-portaalissa

VALUME-hankkeen tuottama kaksitasouoma-materiaali saatavilla nyt Vesientila-portaalissa

Kaksitasouoma-sivulla kerrotaan yleisesti kaksitasouoman rakenteesta, rakennuttamisesta, hoidosta, rahoituksesta sekä sen hyödyistä ja haitoista. Kaksitasouoma voi oikealla suunnittelulla ja toteutuksella olla sekä vesistöystävällinen vaihtoehto että peltoalueiden tulvaherkkyyden helpottaja. Näin ollen kaksitasouomasta hyötyvät sekä vesistöt että maanviljelijät. 

Lohjan alueen pohjavesi hyvälaatuista

Lohjan alueen pohjavesi hyvälaatuista

Lohjan pohjavesien yhteistarkkailun vuoden 2021 vuosiraportti on valmistunut. Pohjaveden yhteistarkkailua Lohjalla on suoritettu vuodesta 2005 alkaen ja vuonna 2021 mukana oli 15 tarkkailtavaa kohdetta. Pohjaveden laaduntarkkailua ja pinnankorkeuden mittauksia suoritettiin noin 80 pohjaveden havaintoputkesta tai kaivosta toimijoiden ympäristö- tai vedenottolupien mukaisesti. Yhteistarkkailussa oli mukana kahdeksan Lohjanharjulla sijaitsevaa pohjavedenottamoa, Tytyrin kalliopohjavesi ja kolme Lohjanharjun ulkopuolista vedenottamoa.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet