Valitse sivu

Uutisarkisto

Hikeä, suomuja ja talkoohenkeä – Enäjärven tehokalastushankkeen ensimmäinen vuosi päättyi huikeaan onnistumiseen

Hikeä, suomuja ja talkoohenkeä – Enäjärven tehokalastushankkeen ensimmäinen vuosi päättyi huikeaan onnistumiseen

Enäjärvellä aloitettiin vuoden alusta tehokalastushanke, jossa tavoitteena on poistaa kolmen vuoden aikana yhteensä 225 000 kg särkikalaa, mikä vastaa 1 800 kg fosforia. Se puolestaan tarkoittaa melkein kahta miljoonaa ämpärillistä levää. Vuosittain tämä tarkoittaa 75 000 kg poistosaalista. Tämän vuoden osalta tavoite ylittyi reilusti, kun vuoden 2022 kokonaispoistosaalis oli huimat yli 110 000 kg.

Tammisaareen valmistui kaksi hulevesikosteikkoa

Tammisaareen valmistui kaksi hulevesikosteikkoa

Tammisaaressa sijaitsevan Horsbäckin yritysalueen hulevesien käsittelyratkaisun toinen osa on valmistunut Kärrbyn alueelle. Ojitetulle metsäalueelle rakentui loppusyksystä laaja kosteikko, joka tulee puhdistamaan etenkin Horsbäckin yritysalueen laajennusosan hulevesiä. Valtaosa Horsbäckin yritysalueen nykyisistä hulevesistä ohjautuu alueen eteläpuolella olevaan kosteikkokokonaisuuteen, mikä valmistui syyskuussa.

Joulutervehdys 2022

Joulutervehdys 2022

LUVY ja LUVYLab toivottavat asiakkaille ja yhteistyökumppaneille Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2022

Laaja Karjaanjoen yhteistarkkailujen raportti vuosilta 2018–2021 tarjoaa katsauksen Karjaanjoen vesistön ja sen edustan merialueen tilaan – vesistöalueen tila pysynyt pääosin ennallaan

Laaja Karjaanjoen yhteistarkkailujen raportti vuosilta 2018–2021 tarjoaa katsauksen Karjaanjoen vesistön ja sen edustan merialueen tilaan – vesistöalueen tila pysynyt pääosin ennallaan

Hiidenveden alueen, Lohjanjärven alueen sekä Mustionjoen, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen yhteistarkkailualueiden tarkkailutuloksia tarkasteltiin toisen kerran yhteisessä yhteenvetoraportissa. Raportti kattaa suuren osan Karjaanjoen valuma-alueesta Karkkilan Pyhäjärveltä Mustionjokea pitkin aina Tammisaaren edustan merialueelle. Raportissa esitetään tuloksia vedenlaadusta, pohjaeläimistä, kalastosta, kasviplanktonista ja vesikasvillisuudesta vuosilta 2018–2021. Hiidenveden yhteistarkkailun osalta tuloksia esitetään vuosilta 2019–2021.

Jätevesijärjestelmän uusiminen, mitä tulee huomioida?

Jätevesijärjestelmän uusiminen, mitä tulee huomioida?

Alueilla, joilla asutuksesta muodostuvia jätevesiä ei voi johtaa jätevesiviemäriin, on jätevesien asianmukainen käsittely kiinteistönomistajan vastuulla. Jätevedet tulee käsitellä niin, ettei niistä muodostu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kunnossa olevalla jätevesijärjestelmällä vähennetään huomattavasti kuormitusta aiheuttavien ravinteiden päätymistä lähiympäristöön ja -vesistöihin.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n syyskokouksen päätökset

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n syyskokouksen päätökset

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) vuoden 2022 syyskokous pidettiin hybridikokouksena keskiviikkona 30.11. Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen visio ja strategia vuosille 2023–2027 sekä yhdistyksen vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Yhdistyksen liikevaihdoksi vuodelle 2023 on arvioitu noin 3 miljoonaa € ja yhdistyksessä työskentelee noin 27 työntekijää. Noin puolet liikevaihdosta on tilaustutkimusta ja puolet erilaisia kunnostushankkeita.

LUVY hakee pohjavesiasiantuntijaa

LUVY hakee pohjavesiasiantuntijaa

Liity työyhteisöömme, sinä ammattitaitoinen, yhteistyökykyinen ja organisointitaitoinen pohjavesiasiantuntija, vastaamaan yhdistyksen toimialueella pohjavesien määrään, laatuun ja tarkkailuihin sekä suojelusuunnitelmiin liittyvistä asiantuntijatehtävistä. Lisäksi osallistut aktiivisesti myös yhdistyksen hanketoimintaan sekä huolehdit muista sinulle osoitetuista tehtävistä.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet