Valitse sivu

Enäjärven tehokalastus

Ravintoketjukunnostuksen kehittäminen 2022–2024 – pilottina Vihdin Enäjärvi

Ravintoketjukunnostus, ts. hoitokalastus, on Enäjärven sisäisen kuormituksen vähentämistoimista keskeisessä asemassa. Enäjärven kunnostussuunnitelmassa on tunnistettu tarve merkittävälle hoitokalastuksen tehostamiselle.

Enäjärven tehokalastus -hankkeessa tullaan kehittämään hoitokalastusprosessia monen toimijan ja menetelmän yhdistelmänä, jotta kunnostussuunnitelmassa laskettuun tehokalastusvaiheen saalistavoitteeseen voidaan Enäjärvellä päästä. Hankkeen aikana tehdään vedenlaadun ja eläinplanktonin seurantaa ja arvioidaan tehokalastuksen vaikuttavuutta Enäjärven kunnostustoimena. Samalla kerrytetään lisätietoa kalastorakenteesta ja tarkennetaan poistosaaliin tavoitetasoa.

LUVY koordinoi tutkimus- ja kehittämishanketta, jossa urakoitsijat osallistetaan mittavan hoitokalastusprosessin kehittämiseen.

Tavoitteet: Toteuttaa kolmen vuoden tehokalastus eri menetelmien yhdistelmänä, kehittää hoitokalastusta yhdessä toimijoiden kanssa etenkin ojapyynnin ja kylmän vuoden ajan pyynnin osalta, kehittää ja kuvata hoitokalastusprosessi sekä luoda malli vastaavien hankkeiden toteuttamiselle, toteuttaa vaikuttavuuden seurantaa, viestiä hankkeesta avoimesti.

Enäjärven tehokalastus -hanke on osa vuonna 2021 valmisteltua “Pelastetaan Itämeri joki joelta – pilottina Siuntionjoki 2030” -ohjelmaa, jossa Siuntionjoen kuormitusta Itämereen vähennetään merkittävästi aloittamalla mittava kunnostustyö latvavesistä. Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys Lasy ry:n kanssa. Hankkeen rahoittajien joukossa on myös useita alueella toimivia yrityksiä, ja uusia yhteistyökumppaneita etsitään jatkuvasti. Ota rohkeasti yhteyttä halutessasi tukea Siuntionjoen kunnostustyötä ja latvavesipilottia.

Aikataulu: 2022–2024

Rahoitus: 798 750 €

Rahoittajat: Enäjärven tehokalastushanketta rahoittavat vuosina 2022–2024 Vihdin kunta, Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys Lasy ry, Yara Suomi Oy, Prysmian Group Finland Oy, Suur-Seudun Osuuskauppa SSO ja Siuntionjoki 2030 -vision rahoittajat valuma-alueen kunnat sekä Rosk’n Roll Oy Ab. Vuonna 2022 rahoittajana on myös Wärtsilä Oy. Ympäristöministeriö rahoittaa Enäjärven tehokalastushanketta 60 % hankkeen toteutuneista kustannuksista vesiensuojelun tehostamisohjelmasta vuosina 2022–2024.

Koordinointi: Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY)

Jussi Vesterinen

Jussi Vesterinen

Position

Maj Rasilainen

Maj Rasilainen

vesistö- ja kala-asiantuntija
aluekoordinaattori
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Enäjärven rysät ylhäällä, seuraavaksi katiska- ja ojapyyntiä tehokalastus-hankkeessa

Enäjärven rysät ylhäällä, seuraavaksi katiska- ja ojapyyntiä tehokalastus-hankkeessa

Vihdin Enäjärven tehokalastushankkeen kevään rysäpyynnit on saatu päätökseen. Enäjärvellä on ollut touko‒kesäkuun ajan yhdeksän hoitokalastuspaunettia, joilla pyydettiin keväällä kutevia särkikaloja. Kevään rysäpyynnin pääurakoitsija oli Miska Etholen (Jomiset Oy). Saalista kertyi yhteensä 4 931 kg ja se koostui useista eri särkikalalajeista. Kevätpyynti starttasi vasta vapun jälkeen johtuen myöhäisestä jäiden lähtemisestä. Saalista kertyi odotettua heikommin, vaikka särkikalojen kutuaikainen rysäpyynti on yleensä hyvin tehokas hoitokalastusmuoto.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet