Valitse sivu

Hiidenveden kunnostus

Hiidenveden kunnostus

Kuva: Hiidenveden kunnostushankkeen rakentama kosteikko.
Tavoitteena Hiidenveden hyvä ekologinen tila

Hankkeen tavoitteena on Hiidenveden, Uudenmaan toiseksi suurimman järven, kiintoaine- ja ravinnekuormituksen vähentäminen sekä järven virkistyskäytön edistäminen.

Hiidenveden kunnostukselle on määritetty pitkän tähtäimen tavoite:

Hiidenvesi valuma-alueineen on hyvässä ekologisessa tilassa, ja veden laadun parantumisen myötä vesistö tarjoaa monipuolisia ja laadukkaita virkistäytymismahdollisuuksia.

Hiidenveden kunnostus -hankkeen toimenpiteet perustuvat Hiidenveden kunnostus- ja hoitosuunnitelmaan sekä hankesuunnitelmaan 2016–2021. Hankesuunnitelma sekä vuosittaiset toimintasuunnitelmat hyväksytään sopimusrahoittajista koostuvassa ohjausryhmässä.

Tutkimustiedon ja useiden vuosien vesistökunnostuskokemuksen myötä Hiidenveden kunnostusmenetelmiä on räätälöity hankkeessa järven erityispiirteisiin sopiviksi. Raskaan hajakuormituksen vuoksi Hiidenvedellä on oleellista kohdistaa kunnostustoimia erityisesti valuma-alueelle, josta veden tilaa heikentävä ravinteet ja kiintoaineet ovat peräisin. Savinen maaperä ja sulkasääskentoukkien runsaat populaatiot ovat osaltaan määritelleet toteutettavia kunnostustoimia.

Rahoittajat

Hiidenveden kunnostuksen hankekauden 2016–2021 sopimusrahoittajia ovat alueen kunnat: Vihti, Lohja, Karkkila ja Loppi, sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY,  Karjaanjoen vesistön kalatalousalue ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.

Ympäristöministeriön käynnistämä vesiensuojelun tehostamisohjelma 2019–2023 on merkittävä panostus vesien suojeluun: tavoitteena on Itämeren ja sisävesien hyvä tila. Uudenmaan ELY-keskus rahoittaa Hiidenveden kunnostus -hanketta vuosina 2020-2022 vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 325 950 eurolla eli 50 % toteutuneista kustannuksista.

Vesistön hyvän ekologisen tilan saavuttaminen edellyttää pitkää ja määrätietoista kunnostustyötä. Pysyvä perusrahoitus mahdollistaa aktiivisen ja jatkuvan rahoitushakujen valmistelun ja yhteistyön muiden kansallisten ja kansainvälisten hankkeiden kanssa lisärahoituksen hankkimiseksi alueen vesiensuojelutyöhön.

Ekaterina Ikonen

Ekaterina Ikonen

Position

projektipäällikkö
projektchef
ekaterina.ikonen@luvy.fi
0445285026

Mitä asiakkaamme sanovat LUVYstä?

Mitä asiakkaamme sanovat LUVYstä?

“Tekevät arvokasta ja tärkeää työtä ympäristön eteen.” -Risto Martti / Google-arvostelut

Vieraslaji isosorsimon torjuntaa kokeillaan Hiidenvedellä pressutuksella

Vieraslaji isosorsimon torjuntaa kokeillaan Hiidenvedellä pressutuksella

Isosorsimo on Hiidenvedellä laajalle levinnyt vieraslaji, joka heikentää vesistön tilaa ja virkistysarvoja. Hiidenveden kunnostus -hankkeessa kokeillaan erilaisia keinoja kasvin torjumiseksi. Vuonna 2018 kasvimassaa poistettiin pilottialueella koneellisesti, ja nyt ruoppausalueen reunoille on asetettu pressut kasvin leviämisen estämiseksi.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet