Valitse sivu

Hiidenveden kunnostus

Toimenpiteet

Hiidenveden kunnostuksen viisi strategista päämäärää 2016–2021

1. Pitkäjänteinen toiminta ja lisäresurssien hankinta:

2. Vesistön veden laadun ja virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen:

3. Seurannasta ja kartoituksesta tietoa kunnostustyöhön:

 • Vedenlaadun kartoittaminen ja seuranta
 • Kuormitusselvitykset
 • Kosteikkojen toimivuuden seuranta
 • Kalaston tilan seuranta
 • Ravintoverkkoseurannat, mm. sulkasääski

4. Aktiivinen tiedottaminen ja verkostoyhteistyö:

 • Tiedotteet, julkaisut ja raportit
 • Verkkosivut ja sosiaalinen media
 • Hiidenvesi-ilta
 • Seminaarit, messut ja pellonpiennarpäivät
 • Paikallisten suojelu- ja kyläyhdistysten tilaisuudet

5. Ammattimainen koordinointi ja yhteistyö alan asiantuntijoiden kanssa:

 • Ohjausryhmän työskentelyn koordinointi
 • Uusien hankkeiden valmistelut ja rahoitushaut
 • Osallistuminen valtakunnallisen vesiensuojeluyhteisön toimintaan

Hiidenveden kunnostus -hankkeen kosteikot.
Juha-Pekka Vähä

Juha-Pekka Vähä

Position

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet