Valitse sivu

Toimenpiteet

Hiidenveden kunnostuksen viisi strategista päämäärää 2016–2021

Pitkäjänteinen toiminta ja lisäresurssien hankinta 
Vesistön veden laadun ja virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen
Seurannasta ja kartoituksesta tietoa kunnostustyöhön
 • Vedenlaadun kartoittaminen ja seuranta
 • Kuormitusselvitykset
 • Kosteikkojen toimivuuden seuranta
 • Kalaston tilan seuranta
 • Ravintoverkkoseurannat, mm. sulkasääski
Aktiivinen tiedottaminen ja verkostoyhteistyö
 • Tiedotteet, julkaisut ja raportit
 • Verkkosivut ja sosiaalinen media
 • Hiidenvesi-ilta
 • Seminaarit, messut ja pellonpiennarpäivät
 • Paikallisten suojelu- ja kyläyhdistysten tilaisuudet
Ammattimainen koordinointi ja yhteistyö alan asiantuntijoiden kanssa
 • Ohjausryhmän työskentelyn koordinointi
 • Uusien hankkeiden valmistelut ja rahoitushaut
 • Osallistuminen valtakunnallisen vesiensuojeluyhteisön toimintaan

Kuva: Hiidenveden kunnostus -hankkeen kosteikot.
Ekaterina Ikonen

Ekaterina Ikonen

Position

projektipäällikkö

työlomalla

Mitä asiakkaamme sanovat LUVYstä?

Mitä asiakkaamme sanovat LUVYstä?

“Tekevät arvokasta ja tärkeää työtä ympäristön eteen.” -Risto Martti / Google-arvostelut

Hiidenveden valuma-alueelle valmistunut neljä uutta kosteikkoa

Hiidenveden valuma-alueelle valmistunut neljä uutta kosteikkoa

Hiidenveden kunnostus -hankkeessa on valmistunut vuoden 2020 aikana neljä uutta vesiensuojelukosteikkoa Lohjalle, Vihtiin ja Karkkilaan. Kosteikkoja perustetaan pidättämään rehevöittävää vesistökuormitusta maa- ja metsätalousalueiden sekä taajamien valumavesistä.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet