Valitse sivu

Länsi-Uudenmaan hoitokalastuksen tehostamishanke

Länsi-Uudenmaan hoitokalastuksen tehostamishanke

Hoitokalastuksen tehostamishanke 2021–2023 pyrkii tehostamaan hoitokalastusta Länsi-Uudenmaan rehevöityneillä järvillä. Poistamalla särkikaloja (hoitokalastuksella) vähennetään järvien fosforivarantoja, eläinplanktoniin kohdistuvaa särkikalojen laidunnusta sekä sisäistä kuormitusta ja samalla sinilevähaittoja. Alueen järvillä aiemmin tehtyjen hoitokalastusten vaikutukset ovat jääneet melko vähäisiksi liian pienten saalismäärien vuoksi.  

Hoitokalastus järvessä aloitetaan useampivuotisella tehokalastusvaiheella, jolloin särkikalakanta pienenee voimakkaasti. Sen jälkeen jatketaan maltillisemmalla pyynnillä hoitokalastusta ja tehdään seurantaa. Kolmivuotisessa tehostamishankkeessa toteutetaan kolmen vuoden tehokalastusvaihe Kirkkonummen Hepari-järvessä. 

LUVY koordinoi hanketta, jonka aikana Heparin tehokalastuksen lisäksi tehdään erilaisia selvityksiä, kehitetään uusia pyyntimenetelmiä ja laaditaan hoitokalastussuunnitelma Hiidenvedelle. 

Tavoitteet: Tehokalastus Kirkkonummen Hepari-järvessä (rysillä, nuottaamalla sekä ojapyynneillä), Petäjärven ja Karhujärven tehokalastusvaiheen valmistelu ojapyynnillä, selvitykset petokalojen ravinnonkäytöstä, särkikalojen hajaantumisesta ja liikkeistä sekä haukikosteikon toiminnasta Hiidenvedellä, hoitokalastussuunnitelman laatiminen Hiidenvedelle ja särkikalojen hyötykäytön edistäminen.

Aikataulu: 2021–2023

Rahoitus: 380 000 €

Rahoittajat: Uudenmaan ELY-keskus 50 % toteutuneista kustannuksista. Hiidenvden kunnostus -hankkeen ja Siuntionjoki 2030 -vesistövision kautta kunnat Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Siuntio, Vihti ja Loppi sekä Rosk’n Roll Oy Ab ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö (LUVY). Hiidenveden kunnostus -hankkeen sopimusrahoittajia ovat lisäksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY ja Karjaanjoen vesistön kalatalousalue.

Koordinointi: Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY)

Jussi Vesterinen

Jussi Vesterinen

Position

Hiidenveden kalaston tila parantunut, mutta särkikalat ilmentävät edelleen itäisten altaiden rehevyyttä – hoitokalastuksen mahdollisuuksia selvitetään

Hiidenveden kalaston tila parantunut, mutta särkikalat ilmentävät edelleen itäisten altaiden rehevyyttä – hoitokalastuksen mahdollisuuksia selvitetään

Luonnonvarakeskus toteutti vuonna 2022 Hiidenvedellä verkkokoekalastuksen, joka liittyy EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin (VPD) kalastoseurantaan. Seurattavat alueet olivat Kiihkelyksenselkä ja Mustionselkä. Ensimmäistä kertaa Hiidenveden VPD-seurantahistoriassa (2007 alkaen) tilaluokka nousi tyydyttävästä hyvään.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet