Valitse sivu

Hola Lake Länsi-Uusimaa

Hola Lake Länsi-Uusimaa

Hola Lake Länsi-Uusimaa on yleishyödyllinen vesienhoidon kehittämis- ja yhteistyöhanke. Hankkeessa vahvistetaan paikallisten toimijoiden osallistumista järvikunnostukseen, tuetaan kotimaisen kalan käyttöä ja kartutetaan tietoa kohdejärvien kalakantojen tilasta. Kohdejärvinä ovat Hiidenvesi, Lohjanjärvi ja Vihdin Enäjärvi. Hanke toteutetaan vuosina 2017-2019 ja sen paikallisena yhteistyökumppanina on Vihdin Enäjärven suojeluyhdistys Vesy ry. Hanke liittyy kansainväliseen yhteistyöhankkeeseen, jota toteutetaan Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön ja Pyhäjärvi-instituutin Hola Lake-hankkeiden sekä Ruotsin Osbyn kunnan kanssa.


Kuva:  Puumannin laavulla kalaruokapäivä ulkoilmassa 5-2019.

Läntisellä Uudellamaalla on pitkät vesien hoidon perinteet: alueen monipuolisia vesistöjä on hoidettu kymmeniä vuosia ja hoitotyöt ovat tuottaneet monin paikoin myös hyviä tuloksia. Järvivesien laadussa on kuitenkin edelleen parannettavaa, koska vesien ekologinen tila ei ole kaikkialla hyvä, eivätkä virkistyskäyttömahdollisuudet mm. leväkukintojen tai umpeenkasvamisen vuoksi vastaa käyttäjien odotuksia. Alueen vesistöillä on suuri merkitys asukkaiden ja kesävieraiden arjessa, ja niillä olisi myös potentiaalia tuottaa runsaasti lähiruokaa luonnonkalan muodossa. Vesien runsaudesta huolimatta suomalaisten syömästä kalasta ainoastaan vajaa 30 % on kotimaista kalaa ja tästäkin suurin osa on viljeltyä.

Hola Lake Länsi-Uusimaa-hankkeessa pureudutaan järvienhoidon kalastolliseen näkökulmaan. Hankkeessa vahvistetaan paikallisten toimijoiden osallistumista järvikunnostukseen, tuetaan kotimaisen kalan käyttöä ja kartutetaan tietoa kohdejärvien kalakantojen tilasta. Hanke tarjoaa apua kalan pyyntivälineiden kuten katiskan valmistamisessa ja käytössä, kalan käsittelemisessä ja kalaruokien valmistuksessa. Hiidenvedellä ja Lohjanjärvellä selvitetään uhanalaisen ankeriaskannan tilaa ja Vihdin Enäjärvellä vahvistetaan petokalakantaa parantamalla hauen kutuolosuhteita. Hola Lake Länsi-Uusimaa-hanke täydentää osaltaan yhteistyöhankkeen ”HOLA LAKE – Järvien kokonaisvaltaisen hoidon kehittäminen” tuloksia. Yhteistyöhankkeen muut kumppanit pureutuvat ulkoisen kuormituksen vähentämiseen, vesikasvillisuuden hoitoon sekä planktonyhteisöiden merkitykseen vedenlaadulle. Yhteistyöhankkeen kumppaneita ovat Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö, Pyhäjärvi-instituutti, Osbyn kunta Ruotsissa. Hola Lake Länsi-Uusimaa toteutetaan vuosina 2017–2019 ja sen paikallisena yhteistyökumppanina on Vihdin Enäjärven suojeluyhdistys Vesy ry.

Raportit, julkaisut ja tapahtumat

Hankkeesta voi lukea lisää myös Vesijärven verkkosivuilta.

Hankkeen rahoitus

Hanketta rahoittavat Maaseudun kehittämisrahastosta Leader-toimintaryhmä Ykkösakseli ry ja Hiidenveden kunnostus-hanke.

Jaana Pönni

Jaana Pönni

toiminnanjohtaja
verksamhetsledare
jaana.ponni(at)luvy.fi
0505751738

Mitä asiakkaamme sanovat LUVYstä?

Mitä asiakkaamme sanovat LUVYstä?

“Tekevät arvokasta ja tärkeää työtä ympäristön eteen.” -Risto Martti / Google-arvostelut

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet