Valitse sivu

Kalatalouden ympäristöohjelma

Kalatalouden ympäristöohjelma

Kalatalouden ympäristöohjelma on yksi neljästä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoittamasta innovaatio-ohjelmasta. Kalatalouden ympäristöohjelman tavoitteena on parantaa kalakantojen luontaista lisääntymistä ja siten edistää Suomen kalavarojen elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta. Tavoitteena on myös tehokkaampi kalatalouden, vesienkäytön ja ympäristönsuojelun aluesuunnittelu ja yhteensovittaminen. Kalatalouden ympäristöohjelmaa koordinoi Luonnonvarakeskus ja partnereina ovat mukana Itä-Suomen, Jyväskylän ja Helsingin yliopistot, Valonia sekä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY).

LUVY osallistuu kalatalouden ympäristöohjelmassa kahden työpaketin toteutukseen yhteistyössä Valonian kanssa. Ensimmäinen työpaketti liittyy vertaisoppimista hyödyntävään virtavesikunnostuskurssiin 2020 ja toinen ilmastonmuutoksen vaikutusten tunnistamiseen ja paikkatietomenetelmien hyödyntämiseen taimenkantojen hoidossa.

Syksyllä 2020 järjestettävän Virtavesikunnostuskurssin tavoitteena on lisätä paikallisten vapaaehtoistoimijoiden ja kansalaisten tietämystä virtavesiluonnosta, kunnostuksista ja seurannasta sekä parantaa alueellisten, ammattimaisesti toimivien vesistökunnostustoimijoiden valmiuksia koordinoida ja toteuttaa tuloksellista, tutkimustietoa hyödyntävää virtavesikunnostustyötä.

Ilmoittaudu mukaan virtavesikunnostuskurssille!

Kurssin webinaarit toteutetaan Microsoft Teams -alustalla ja webinaareja järjestetään syksyn ja talven aikana muutaman kerran kuukaudessa. Kurssille osallistuminen on ilmaista, eikä velvoita osallistujalta sitoutumista.

Kurssin ohjelma ja aikataulut

Ilmoittaudu mukaan

Taimenkantojen tila muun muassa rannikkoalueiden virtavesissä on heikentynyt voimakkaasti viimeisen 20–30 vuoden aikana. Useista vesistöistä taimen on jo aiemmin hävinnyt, todennäköisimmin vedenlaadun heikentymisen ja elinympäristöjen tilan pitkäaikaisen heikentymisen seurauksena.

Toisen työpaketin tavoitteena on tunnistaa ilmastonmuutoksen aiheuttamia haasteita kalakannoille ja erityisesti viileän veden kalalajille taimenelle. Kokonaiskuvan muodostaminen olosuhteista (mm. valuma-alueiden tila, vedenlaatu, ilmasto) auttaa tunnistamaan ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä vaelluskaloille ja vaelluskalakantojen elvytyshankkeille. Tuloksia voidaan hyödyntää erityisesti vaelluskalojen suojelu- ja elvytyshankkeissa. Paikkatietomenetelmillä voidaan tunnistaa potentiaalisia alueita ja vesistöjä, joihin toimenpiteitä kuten elinympäristökunnostuksia, vaelluskalojen kotiutushankkeita ja suojelutoimia kannattaa kohdistaa.

Hankkeen toteutusaika on 21.4.2020–31.12.2022. Hankkeen rahoittaa Euroopan meri- ja kalatalousrahasto.

Juha-Pekka Vähä

Juha-Pekka Vähä

Position

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet