Valitse sivu

Verkostoilla tehoa vesienhoitoon

Vesiverkostot – yhteistyötä parempien vesien vuoksi 2019–2020

LUVY oli mukana Verkostoilla tehoa vesienhoitoon -hankkeessa, jossa kehitettiin alueellisten ja paikallisten vesienhoidon verkostojen toimintaa Pohjois-Pohjanmaalla ja Länsi-Uudellamaalla. Hankkeen tavoitteena oli:

  • kehittää ja aktivoida maakunnallisia ja vesistöaluekohtaisia vesienhoidon verkostoja
  • lisätä paikallisten kunnostustoimijoiden yhteistyötä
  • löytää verkostotoiminnalle jatkuva rahoitus
  • kehittää vesistökunnostajan karttapalvelua verkostotoimijoiden työkaluksi ja tiedonvälityskanavaksi.

Hankkeen toteuttivat ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, Oulun Kalatalouskeskus, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Suomen ympäristökeskus ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen toiminta-aika oli 2019–2020. Hanke sai ympäristöministeriöltä vesien- ja merenhoidon kärkihankerahoitusta ja toteutti hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta.

Vesistökunnostajan karttapalvelu

Syksyllä 2020 julkaistu Vesistökunnostajan karttapalvelu on helppo tapa tutustua vesistökunnostuksiin ja ilmoittaa omista vesistökunnostustoimenpiteistä. Valtakunnallisesta karttapalvelusta löydät ajankohtaista tietoa, yhteistyökumppaneita, tietoa rahoituksesta sekä tukea vesistökunnostusten suunnitteluun ja toteutukseen.

Tutustu karttapalveluun videon avulla:

 

Mustionjokeen nousevat kalat löytävät kalatiehen, mutta alasvaellus tarvitsee ohjausta

Mustionjokeen nousevat kalat löytävät kalatiehen, mutta alasvaellus tarvitsee ohjausta

Mustionjoen kahteen alimmaiseen voimalaitospatoon, Åminneforsiin ja Billnäsiin, rakennettiin kalatiet vuosina 2018–2019. Ne avattiin toukokuussa 2020 palauttaen vaellusyhteyden mereltä Mustionjoen pääuomaan ja sen sivupuroihin. Vuonna 2021 Mustionjoella tutkittiin kalojen vaellusta ja kulkua kalateissä sekä ylöspäin että alaspäin osana Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoimaa Freshabit LIFE IP -hanketta Karjaanjoella.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet