Valitse sivu

Pienvesi-HELMI

Pienvesi-HELMI

Valtakunnallisessa Pienvesi-HELMI-hankkeessa kartoitetaan, suunnitellaan ja toteutetaan erityyppisten pienvesien ennallistamisia viidellä kohdealueella eri puolilla Suomea: Lapissa, Keski-Suomessa, Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Satakunnassa. Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet edistävät Helmi-ohjelman tavoitteita Suomen luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi ja elinympäristöjen tilan parantamiseksi sekä suoraan että välillisesti.

Pienvesi-HELMI vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla vesi- ja rantaluontoa.

Hanketta koordinoi Suomen vesistösäätiö sr. joka toimii valtakunnallisesti sisävesien tilan parantamisen ja vesiluonnon suojelun edistämiseksi sekä vesiin liittyvän kulttuuriperinnön säilyttämiseksi.

LUVY koordinoi ja toteuttaa Uudenmaan hanketta toiminta-alueellaan Siuntionjoen ja Karjaanjoen vesistöissä.

Tavoitteet: Lisätä pienvesien ennallistamistoimia valtakunnallisesti. Siirtää osaamista alueilta toisille. Kehittää menetelmiä ja innostaa eri toimijoita pienvesien tilan parantamiseen esimerkkien avulla.

Aikataulu: 2022–2023

Rahoitus: 494 000 €, josta Länsi-Uudenmaan osuus 20 %

Hankekumppanit: Ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelma (80 % rahoituksesta). Rapala VMC EcoChoice Program, UPM, Stora Enso, Rovaniemen kylien kehittämissäätiö, Simon kunta, Saarijärven kaupunki ja Suomen vesistösäätiö sr. Länsi-Uudenmaan osuuden omarahoituksesta vastaavat Hiidenveden kunnostus -hanke ja Siuntionjoki 2030 -vesistövisio.

Koordinointi: Suomen vesistösäätiö sr. (valtakunnallisesti), Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) (Länsi-Uudellamaalla)

Muut toimijat: Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry, Valonia, Pyhäjärvi-instituutti

Juha-Pekka Vähä

Juha-Pekka Vähä

Position

Siuntionjoki 2030
LUVY mukana valtakunnallisessa pienvesien tilaa parantavassa hankkeessa

LUVY mukana valtakunnallisessa pienvesien tilaa parantavassa hankkeessa

Suomessa on paljon heikossa tilassa olevia pienvesiä kuten lähteitä, noroja, puroja ja lampia. Ongelmien taustalla ovat etenkin maa- ja metsätalous sekä vesi- ja kaupunkirakentaminen. Myös läntisen Uudenmaan runsaat pohjavesivarat antavat alkunsa alueen lukemattomille noroille ja puroille. Luonnontilaisia on niistä kuitenkin vain häviävän pieni osa suurimman osan ollessa ihmistoiminnan muovaamia, ojitettuja, suoristettuja, perattuja tai padottuja. Jotkut näistä puroista on mahdollista ennallistaa luonnontilaisiksi.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet