Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke – LINKKI 2018

LINKKI 2018-hanke tavoitti kartoitus- ja neuvontakäynneillään yhteensä 742 kiinteistöä ja yhteensä hankkeessa saatiin 967 neuvontakontaktia. Kartoitus- ja neuvontakäynteihin suhtauduttiin myönteisesti ja saatu palaute neuvonnasta oli pääasiassa positiivista. Hankkeen...

Lohjan pohjavesien yhteistarkkailu vuonna 2018

Lohjan kaupungin koordinoimaan pohjavesien yhteistarkkailuun osallistui vuonna 2018 yhteensä 14 eri tahoa tai toiminnanharjoittajaa, tarkkailtavia kohteita oli 16 kpl. Lohjan kaupungilta pohjavesien yhteistarkkailuun osallistuivat vesihuoltolaitos, ympäristönsuojelu...