Valitse sivu

Julkaisu 4/2020

Ankerias (Anguilla anguilla) on erittäin uhanalainen katadrominen vaelluskala. Se kutee meressä mutta viettää suurimman osan aikuisiästään sisävesissä. Suomen sisävesissä ankeriaita esiintyi aiemmin luontaisesti, mutta nykyään kanta on käytännössä täysin riippuvainen istutuksista. Merkittävä syy nykytilanteeseen on massiivinen vesivoimalarakentaminen, joka estää ankeriaiden vaelluksen.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) toteutti vuoden 2018 touko-kesäkuussa kansainvälisen Hola Lake Länsi-Uusimaa -hankkeen puitteissa tutkimuksen, jossa pyrittiin selvittämään Hiidenveden ja Lohjanjärven vaellusankeriaiden liikkeitä sekä ankeriaspopulaation kokoa. Tutkimus toteutettiin suorittamalla koekalastuksia kolmessa eri kohteessa Lohjanjärven ympäristössä. Koekalastusten jälkeen pyydetyt ankeriaat mitattiin, punnittiin ja merkittiin Luonnonvarakeskuksen (LUKE) tutkijan Jouni Tulosen johdolla avoimessa yleisötapahtumassa. Lopuksi kalat kuljetettiin vaellusesteiden ohi ja ne vapautettiin Pohjanpitäjänlahteen.

Aikaisempien kokemusten perusteella merkkipalautuksia on saatu alle 5 prosentista merkityistä ankeriasyksilöistä. Tämän työn yhteydessä niitä ei saatu lainkaan, mitä voi pitää odotettuna lopputuloksena saadun saaliin kokoon nähden. Aikaisempien tutkimusten perusteella vaellusreiteistä on mahdollista kuitenkin esittää ennusteita.

Koekalastusten lisäksi työn yhteydessä on tehty haastattelututkimusta, jonka perusteella voidaan esittää arvioita Karjaanjoen vesistön latvajärvien ankeriaspopulaation koosta. Lisäksi käsitellään keinoja, joiden avulla ankeriaiden vapaa vaellus Karjaanjoen vesistön alueella voisi tulevaisuudessa olla mahdollista.