Valitse sivu

Inkoon Västankvarnissa sijaitseva kosteikko. (Yrkeshögskolan Novia / Kay Feliciano)

Hyvin toimiva vesienhoitojärjestelmä maataloudessa hyödyttää sekä maan kasvukuntoa, että ympäristöä. Monia toimenpiteitä on jo toteutettu eri puolilla maata vesistöjen ravinnekuormituksen vähentämiseksi, kuten kosteikkojen rakentaminen, kaksitasouomien rakentaminen, maanparannusaineiden käyttö ja peltojen maanrakenteen hoito. 7.–8. marraskuuta järjestetään (ruotsinkielinen) seminaari käytännön ratkaisuista maatalouden vesienhoitoon Raaseporissa.

Seminaari on suunnattu maanviljelijöille, opiskelijoille, urakoitsijoille, suunnittelijoille ja henkilöille, jotka työskentelevät neuvonnassa, järjestöissä, hallinnossa ja hankkeissa. Ilmoittautuminen on avoin kaikille kiinnostuneille. Tavoitteena on esitellä hyviä esimerkkejä sekä mantereelta että Ahvenanmaalta ja luoda uusia verkostoja niiden ihmisten välille, jotka työskentelevät maatalouden ja vesienhoidon parissa. Vastaava seminaari järjestettiin Ahvenanmaalla maaliskuussa, mikä johti havaintoon, että tarvitaan lisää tapahtumia, joissa eri toimijat voivat tavata ja keskustella näistä asioista.

Seminaarin ensimmäinen päivä pidetään Yrkeshögskolan Novian kampuksella Tammisaaressa. Ohjelmaan sisältyy esityksiä Länsi-Uudenmaan ja Ahvenanmaalla toimivista hankkeista, maanviljelijöiden kokemuksia, tietoa kaksitasouomista, paikallisen salaojituksen ylläpidosta, maatalouden tuet kosteikoille ja muille vesienhoitoratkaisuille. Päivä aloitetaan kansainvälisellä näkökulmalla, kun tohtori Stefan Ewert liittyy etänä tapahtumaan Greifswaldin yliopistosta Saksasta ja esittelee maailmanlaajuista kosteikkokartoitusta sekä käsittelee kosteikkojen rakentamiseen liittyviä poliittisia ja sosiaalisia näkökohtia.

Toinen seminaaripäivä sisältää vierailuja kaksitasouoma- ja kosteikkokohteille Snappertunassa sekä lyhyitä esityksiä muun muassa peltomaiden pintasuunnittelusta. Sään salliessa osallistujilla on myös mahdollisuus tutustua maan rakenteen koekuoppiin, Emil Hästbackan johdolla Nylands Svenska Lantbrukssällskap- organisaatiosta.

Seminaarin järjestäjinä toimivat Yrkeshögskolan Novia, SLC Nyland, Raaseporinjoki hanke, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) ja Baltic Sea Action Group sekä Ålands Vatten Ab / vattenskydd.ax. Seminaaria tukee Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden.

Ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyvät osoitteesta https://www.novia.fi/vatmarker/seminarium-7-8-11-2023

Lisätietoja:

Sara Vaskio
Raaseporinjoki-hanke
sara.vaskio@raseborg.fi
019 289 2270

Heidi Barman-Geust
Yrkeshögskolan Novia
heidi.barman-geust@novia.fi
044 449 8101

Länsi-Uudenmaan rannikkovesivisio 2021–2022 -hanketta rahoittavat Raasepori, Inkoo, Siuntio, Kirkkonummi, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) ja Uudenmaan ELY-keskus. Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 50 % hankkeen toteutuneista kustannuksista vesiensuojelun tehostamisohjelmasta vuonna 2021.

LUMME-hanke toteuttaa maa- ja metsätalouden kuormituksen hallintatoimenpiteitä, seuraa kunnostustoimien vaikuttavuutta sekä tarjoaa ajankohtaista tietoa vesiensuojelusta ja tukimahdollisuuksista Länsi-Uudenmaan maa- ja metsätalouden toimijoille. 

Hanketta rahoittavat alueellisten vesistövisioiden Lohikalat Karjaanjoelle 2030, Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki 2030 sekä Rannikkovesivisio 2050 ja Hiidenveden kunnostus -hankkeen kautta Länsi-Uudenmaan kunnista Lohja, Raasepori, Vihti, Kirkkonummi, Karkkila, Siuntio ja Inkoo. Lisäksi Hiidenveden kunnostus -hanketta rahoittavat HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä ja Karjaanjoen vesistön kalatalousalue. Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % hankkeen toteutuneista kustannuksista vuosina 2022–2024.

VALUME II -hanke toteutetaan osana rannikkovesien tilan parantamista tavoittelevaa Rannikkovesivisio 2050 -työtä. Rannikkovesien kunnostamisesta tehtiin kuusivuotinen rahoitussopimus kuntien kanssa vuosille 2023–2028. Visiota rahoittavat tällä hetkellä Raaseporin, Siuntion ja Kirkkonummen kunnat. Hanke sai ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelman rahaa (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, maa- ja metsätalouden vesienhallinta) 210 000 € vuosille 2023–2025. Hanke päättyy 15.6.2025. 

Ympäristöministeriön käynnistämä vesiensuojelun tehostamisohjelma 2019–2023 on merkittävä panostus vesien suojeluun: tavoitteena on Itämeren ja sisävesien hyvä tila.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.