Jätevesitarkkailut

Velvoitetarkkailut

Jätevedenpuhdistamot ovat tärkeitä asiakkaitamme. Tuotamme jätevedenpuhdistamoille sekä päästö- että vaikutustarkkailupalveluita. Päästötarkkailuilla seurataan laitoksen lupaehtojen toteutumista sekä pitoisuuksien että puhdistustehojen osalta. Tyypillisiä asiakkaitamme ovat kuntien jätevedenpuhdistamot, alueemme teollisuuslaitosten sekä pienempien laitosten, kuten koulutuskeskusten ja golfkenttien jätevedenpuhdistamot.

Huolehdimme jätevedenpuhdistamoiden päästötarkkailuista näytteenotosta raportointiin haluamassanne laajuudessa. Tarvittaessa toimitamme laitoksenne vuositiedot puolestanne myös ympäristönsuojelun valvontatietojärjestelmään (YLVA). Näytteenotosta vastaavat sertifioidut ympäristönäytteenottajamme ja tarkkailujen koordinoinnista ja raportoinnista alan erityisasiantuntijat. Analyysit tehdään joko omistamassamme LUVYLab Oy Ab:n laboratoriossa tai alihankkijoidemme toimesta laadukkaasti.

Vastaamme tällä hetkellä noin 30 laitoksen päästötarkkailuista näytteenotosta raportointiin.

Tarkkailuohjelmat

Jätevesilaitosten lupapäätöksissä edellytetään ajantasaista jätevesien tarkkailuohjelmaa. Laadimme ja päivitämme puhdistamonne päästötarkkailuohjelmat vastaamaan viranomaisten vaatimuksia.

Erillisselvitykset

Laitoksilta edellytetään nykyisin entistä vaativimpia selvityksiä haitallisista aineista. Seuraamme alan kehitystä tiiviisti ja tuotamme asiakkaillemme haitta-ainetutkimukset luotettavasti ja ammattitaitoisesti asiantuntijoidemme toimesta. Tutkimme jätevesien laatua (viemäröitävän jäteveden laatu, vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden tutkimukset) kattavasti ja monipuolisesti. Teemme puhdistamonne toimintaa koskevat selvitykset yhteistyössä laitoksenne henkilöstön kanssa.

Ympäristölupahakemukset

Neuvomme teitä jätevedenpuhdistamonne lupahakemusten laatimisessa tai laadimme ne puolestanne. Olemme viime vuosien aikana laatineet useiden laitosten lupahakemuksia ja -muutoshakemuksia viime vuosien aikana ja asiakkaamme ovat olleet valmisteluumme tyytyväisiä.

Marja Valtonen

Marja Valtonen

Position

puhdistamoinsinööri
reningsverksingenjör
marja.valtonen(at)luvy.fi
0445285025

Katriina Nummela

Katriina Nummela

Position

ympäristöasiantuntija
miljösakkunnig
katriina.nummela(at)luvy.fi
0445285009

Mitä asiakkaamme sanovat LUVYstä?

Mitä asiakkaamme sanovat LUVYstä?

”Tekevät arvokasta ja tärkeää työtä ympäristön eteen.” -Risto Martti / Google-arvostelut

Tervetuloa LUVYn ja LUVYLabin uusille verkkosivuille!

Tervetuloa LUVYn ja LUVYLabin uusille verkkosivuille!

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n ja yhdistyksen koordinoimien hankkeiden sivut ovat uudistuneet. Löydät meidät edelleen tutusta osoitteesta www.luvy.fi. Laboratorioyhtiöllemme on avattu omat verkkosivut osoitteessa www.luvylab.fi.