Valitse sivu

Jätevesitarkkailut

Velvoitetarkkailut

Jätevedenpuhdistamot ovat tärkeitä asiakkaitamme. Tuotamme jätevedenpuhdistamoille sekä päästö- että vaikutustarkkailupalveluita. Päästötarkkailuilla seurataan laitoksen lupaehtojen toteutumista sekä pitoisuuksien että puhdistustehojen osalta. Tyypillisiä asiakkaitamme ovat kuntien jätevedenpuhdistamot, alueemme teollisuuslaitosten sekä pienempien laitosten, kuten koulutuskeskusten ja golfkenttien jätevedenpuhdistamot.

Huolehdimme jätevedenpuhdistamoiden päästötarkkailuista näytteenotosta raportointiin haluamassanne laajuudessa. Tarvittaessa toimitamme laitoksenne vuositiedot puolestanne myös ympäristönsuojelun valvontatietojärjestelmään (YLVA). Näytteenotosta vastaavat sertifioidut ympäristönäytteenottajamme ja tarkkailujen koordinoinnista ja raportoinnista alan erityisasiantuntijat. Analyysit tehdään joko omistamassamme LUVYLab Oy Ab:n laboratoriossa tai alihankkijoidemme toimesta laadukkaasti.

Vastaamme tällä hetkellä noin 30 laitoksen päästötarkkailuista näytteenotosta raportointiin.

Tarkkailuohjelmat

Jätevesilaitosten lupapäätöksissä edellytetään ajantasaista jätevesien tarkkailuohjelmaa. Laadimme ja päivitämme puhdistamonne päästötarkkailuohjelmat vastaamaan viranomaisten vaatimuksia.

Erillisselvitykset

Laitoksilta edellytetään nykyisin entistä vaativimpia selvityksiä haitallisista aineista. Seuraamme alan kehitystä tiiviisti ja tuotamme asiakkaillemme haitta-ainetutkimukset luotettavasti ja ammattitaitoisesti asiantuntijoidemme toimesta. Tutkimme jätevesien laatua (viemäröitävän jäteveden laatu, vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden tutkimukset) kattavasti ja monipuolisesti. Teemme puhdistamonne toimintaa koskevat selvitykset yhteistyössä laitoksenne henkilöstön kanssa.

Ympäristölupahakemukset

Neuvomme teitä jätevedenpuhdistamonne lupahakemusten laatimisessa tai laadimme ne puolestanne. Olemme viime vuosien aikana laatineet useiden laitosten lupahakemuksia ja -muutoshakemuksia viime vuosien aikana ja asiakkaamme ovat olleet valmisteluumme tyytyväisiä.

Marja Valtonen

Marja Valtonen

Position

puhdistamoinsinööri
reningsverksingenjör
marja.valtonen(at)luvy.fi
0445285025

Katriina Nummela

Katriina Nummela

Position

ympäristöasiantuntija
miljösakkunnig
katriina.nummela(at)luvy.fi
0445285009

Referenssi

“Pelkkä luparajojen saavuttaminen ei riitä”

LUVY on huolehtinut Vihdin Veden puhdistamoiden eli Nummelan ja kirkonkylän laitosten kuormitustarkkailusta jo useamman vuosikymmenen ajan. Puhdistamoiden teho on korkea ja samalla se on suuri ylpeyden aihe paitsi vesilaitokselle myös yhteistyökumppaneille.

Vieraslaji isosorsimon torjuntaa kokeillaan Hiidenvedellä pressutuksella

Vieraslaji isosorsimon torjuntaa kokeillaan Hiidenvedellä pressutuksella

Isosorsimo on Hiidenvedellä laajalle levinnyt vieraslaji, joka heikentää vesistön tilaa ja virkistysarvoja. Hiidenveden kunnostus -hankkeessa kokeillaan erilaisia keinoja kasvin torjumiseksi. Vuonna 2018 kasvimassaa poistettiin pilottialueella koneellisesti, ja nyt ruoppausalueen reunoille on asetettu pressut kasvin leviämisen estämiseksi.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet