Valitse sivu

Jätevesitarkkailut

Velvoitetarkkailut

Jätevedenpuhdistamot ovat tärkeitä asiakkaitamme. Tuotamme jätevedenpuhdistamoille sekä päästö- että vaikutustarkkailupalveluita. Päästötarkkailuilla seurataan laitoksen lupaehtojen toteutumista sekä pitoisuuksien että puhdistustehojen osalta. Tyypillisiä asiakkaitamme ovat kuntien jätevedenpuhdistamot, alueemme teollisuuslaitosten sekä pienempien laitosten, kuten koulutuskeskusten ja golfkenttien jätevedenpuhdistamot.

Huolehdimme jätevedenpuhdistamoiden päästötarkkailuista näytteenotosta raportointiin haluamassanne laajuudessa. Tarvittaessa toimitamme laitoksenne vuositiedot puolestanne myös ympäristönsuojelun valvontatietojärjestelmään (YLVA). Näytteenotosta vastaavat sertifioidut ympäristönäytteenottajamme ja tarkkailujen koordinoinnista ja raportoinnista alan erityisasiantuntijat. Analyysit tehdään joko omistamassamme LUVYLab Oy Ab:n laboratoriossa tai alihankkijoidemme toimesta laadukkaasti.

Vastaamme tällä hetkellä noin 30 laitoksen päästötarkkailuista näytteenotosta raportointiin.

Tarkkailuohjelmat

Jätevesilaitosten lupapäätöksissä edellytetään ajantasaista jätevesien tarkkailuohjelmaa. Laadimme ja päivitämme puhdistamonne päästötarkkailuohjelmat vastaamaan viranomaisten vaatimuksia.

Erillisselvitykset

Laitoksilta edellytetään nykyisin entistä vaativimpia selvityksiä haitallisista aineista. Seuraamme alan kehitystä tiiviisti ja tuotamme asiakkaillemme haitta-ainetutkimukset luotettavasti ja ammattitaitoisesti asiantuntijoidemme toimesta. Tutkimme jätevesien laatua (viemäröitävän jäteveden laatu, vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden tutkimukset) kattavasti ja monipuolisesti. Teemme puhdistamonne toimintaa koskevat selvitykset yhteistyössä laitoksenne henkilöstön kanssa.

Ympäristölupahakemukset

Neuvomme teitä jätevedenpuhdistamonne lupahakemusten laatimisessa tai laadimme ne puolestanne. Olemme viime vuosien aikana laatineet useiden laitosten lupahakemuksia ja -muutoshakemuksia viime vuosien aikana ja asiakkaamme ovat olleet valmisteluumme tyytyväisiä.

Marja Valtonen

Marja Valtonen

Position

Katriina Nummela

Katriina Nummela

Position

Referenssi

Pelkkä luparajojen saavuttaminen ei riitä

LUVY on huolehtinut Vihdin Veden puhdistamoiden eli Nummelan ja kirkonkylän laitosten kuormitustarkkailusta jo useamman vuosikymmenen ajan. Puhdistamoiden teho on korkea ja samalla se on suuri ylpeyden aihe paitsi vesilaitokselle myös yhteistyökumppaneille.

Laaja Karjaanjoen yhteistarkkailujen raportti vuosilta 2018–2021 tarjoaa katsauksen Karjaanjoen vesistön ja sen edustan merialueen tilaan – vesistöalueen tila pysynyt pääosin ennallaan

Laaja Karjaanjoen yhteistarkkailujen raportti vuosilta 2018–2021 tarjoaa katsauksen Karjaanjoen vesistön ja sen edustan merialueen tilaan – vesistöalueen tila pysynyt pääosin ennallaan

Hiidenveden alueen, Lohjanjärven alueen sekä Mustionjoen, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen yhteistarkkailualueiden tarkkailutuloksia tarkasteltiin toisen kerran yhteisessä yhteenvetoraportissa. Raportti kattaa suuren osan Karjaanjoen valuma-alueesta Karkkilan Pyhäjärveltä Mustionjokea pitkin aina Tammisaaren edustan merialueelle. Raportissa esitetään tuloksia vedenlaadusta, pohjaeläimistä, kalastosta, kasviplanktonista ja vesikasvillisuudesta vuosilta 2018–2021. Hiidenveden yhteistarkkailun osalta tuloksia esitetään vuosilta 2019–2021.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet