Valitse sivu

Kala- ja rapututkimukset

Kala- ja rapututkimukset

LUVY – Kala-asioiden asiantuntija

Meillä on LUVYssa vahva ammatillinen osaaminen ja kokemus kalastotutkimusten toteuttamisessa. Kalasto on keskeinen bioindikaattori, jota koskevia tietoja tarvitaan vesien suojelun ja hoidon suunnittelussa sekä seurannassa. Tutustu muihin biologisiin tutkimuksiimme. Kalakannan koostumus, koko ja ikärakenne kuvaavat omalta osaltaan vesistön tilaa. Muutokset vesistön rehevyydessä ja likaantuneisuudessa näkyvät myös kalakannassa, mikä ilmenee mm. särkikalojen lisääntymisenä.

Meiltä LUVYsta saat monipuolista ja asiantuntevaa palvelua tarkkailutarpeisiin, jotka liittyvät kaloihin ja rapuihin. Määrävälein toistuvat kalastotutkimukset perustuvat pääosin vesioikeudellisiin velvoitteisiin. Tutkimusmenetelminä käytetään mm. säännöllistä saaliskirjanpitoa, kalastustiedustelua, koekalastuksia ja kalojen käyttökelpoisuuden arviointia.

Tarjoamme mm. seuraavia kala- ja rapututkimuksiin liittyviä palveluita aina suunnittelusta tulosten analysointiin ja raportointiin:

 • kalataloudelliset velvoitetarkkailut ja tarkkailuohjelmat
 • verkkokoekalastukset järvissä ja merialueilla
 • sähkökoekalastukset virtavesissä
 • koeravustukset
 • kalastustiedustelut
 • kirjanpitokalastusten koordinointi (myös sähköiset toteutukset)
 • käyttö- ja hoitosuunnitelmat ja niiden päivitykset
 • istutusten koordinointi
 • hoito- ja tehokalastusten tarpeen arviointi ja koordinointi
 • kalojen käyttökelpoisuustutkimukset
 • kalojen haitta-ainepitoisuustutkimukset.

Kysy meiltä myös seuraavista palveluista, jotka voimme toteuttaa yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa:

 • kalataloudelliset kunnostussuunnitelmat
 • kalanpoikastutkimukset (mm. poikasnuottaukset, Gulf-poikaspyynnit, kutualuekartoitukset)
 • merkintä- ja telemetriatutkimukset.

Hankepalvelumme asiantuntijat auttavat sinua etenemään myös vesistöjen kunnostushankkeisiin liittyvissä kalastoasioissa. Kysy meiltä kokonaisvaltaista palvelupakettia!

Tiina Asp

Tiina Asp

Position

Jorma Valjus

Jorma Valjus

Position

vesistö- ja kala-asiantuntija
sertifioitu näytteenottaja
jorma.valjus@luvy.fi
044 528 5004

Lue lisää Jormasta

Laaja Karjaanjoen yhteistarkkailujen raportti vuosilta 2018–2021 tarjoaa katsauksen Karjaanjoen vesistön ja sen edustan merialueen tilaan – vesistöalueen tila pysynyt pääosin ennallaan

Laaja Karjaanjoen yhteistarkkailujen raportti vuosilta 2018–2021 tarjoaa katsauksen Karjaanjoen vesistön ja sen edustan merialueen tilaan – vesistöalueen tila pysynyt pääosin ennallaan

Hiidenveden alueen, Lohjanjärven alueen sekä Mustionjoen, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen yhteistarkkailualueiden tarkkailutuloksia tarkasteltiin toisen kerran yhteisessä yhteenvetoraportissa. Raportti kattaa suuren osan Karjaanjoen valuma-alueesta Karkkilan Pyhäjärveltä Mustionjokea pitkin aina Tammisaaren edustan merialueelle. Raportissa esitetään tuloksia vedenlaadusta, pohjaeläimistä, kalastosta, kasviplanktonista ja vesikasvillisuudesta vuosilta 2018–2021. Hiidenveden yhteistarkkailun osalta tuloksia esitetään vuosilta 2019–2021.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet