Valitse sivu

Pohjavesitutkimuspalvelut

Pohjavesipalvelut – ammattitaidolla LUVYsta

Me LUVYssa hoidamme suuren osan toimialueellamme Länsi-Uudellamaalla suoritettavista pohjavesitarkkailuista. Tyypillisiä asiakkaitamme ovat kunnat, etenkin vesilaitokset ja tekninen puoli, teollisuuslaitokset, tienpito ja liikenne sekä erikokoiset toiminnanharjoittajat. Meidän kauttamme hoituvat kaikki pohjavesitarkkailuihin liittyvät palvelut aina havaintoputkien ohjelmoinnista ja asennutuksesta näytteenottoon, vesinäytteiden analyyseihin ja raportointiin. Havaintoputkien asennutuksen hoidamme kontaktiemme kautta. Sertifioidut näytteenottajamme vastaavat ohjeistusten mukaisesta laadukkaasta pohjavesinäytteenotosta. Vesinäytteet tutkitaan omistamassamme LUVYLab Oy Ab:n laboratoriossa tai lähetetään eteenpäin tutkittavaksi, ja kokeneet asiantuntijamme vastaavat tulosten tulkinnasta ja raportoinnista. Teemme myös erilaisia pohjavesiselvityksiä ja -tarkasteluja sekä annamme lausuntoja.

Pohjavesi on tärkeä juomavesilähde ja suomalaisen vesihuollon perusta. Lisäksi se ylläpitää monenlaisia maa- ja vesiekosysteemejä, sekä vaikuttaa purojen ja jokien virtaamiin ja sitä kautta mm. järvien pinnankorkeuteen. Länsi-Uudellamaalla on runsaasti pohjavettä varastoituneena alueen poikki kulkevaan Salpausselkä-muodostumaan. Länsi-Uudenmaan kuntien vesihuolto perustuukin lähes kokonaan pohjaveteen. Monet pohjaveden laatua ja määrää heikentävät toiminnot, kuten tienpito, soranotto ja rakentaminen, ovat usein sijoittuneet samoille vedenhankinnan kannalta tärkeille alueille, joten pohjaveden suojeluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tähän haasteeseen me LUVYssa pyrimme vastaamaan palvelemalla asiakkaitamme mahdollisimman hyvin erilaisissa pohjaveteen liittyvissä kysymyksissä. Kysy meiltä tarpeitasi vastaavaa palvelupakettia!

Katriina Nummela

Katriina Nummela

Position

Virve Ståhl

Virve Ståhl

Position

pohjavesiasiantuntija
hankekoordinaattori
virve.stahl@luvy.fi
050 447 4993

Lue lisää Virvestä

Lohjan alueen pohjavesi hyvälaatuista

Lohjan alueen pohjavesi hyvälaatuista

Lohjan pohjavesien yhteistarkkailun vuoden 2020 vuosiraportti on valmistunut. Vesilaitoksen pohjavedenottamoiden ja tarkkailualueen pohjaveden laatu oli pääosin hyvää. Pohjaveden yhteistarkkailua Lohjalla on suoritettu vuodesta 2005 alkaen ja vuonna 2020 mukana oli 16 tarkkailtavaa kohdetta.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet