Valitse sivu

Pohjavesipalvelut

Pohjavesipalvelut – ammattitaidolla LUVYsta

Me LUVYssa hoidamme suuren osan toimialueellamme Länsi-Uudellamaalla suoritettavista pohjavesitarkkailuista. Tyypillisiä asiakkaitamme ovat kunnat, etenkin vesilaitokset ja tekninen puoli, teollisuuslaitokset, tienpito ja liikenne sekä erikokoiset toiminnanharjoittajat. Meidän kauttamme hoituvat kaikki pohjavesitarkkailuihin liittyvät palvelut aina havaintoputkien ohjelmoinnista ja asennutuksesta näytteenottoon, vesinäytteiden analyyseihin ja raportointiin. Havaintoputkien asennutuksen hoidamme kontaktiemme kautta. Sertifioidut näytteenottajamme vastaavat ohjeistusten mukaisesta laadukkaasta pohjavesinäytteenotosta. Vesinäytteet tutkitaan omistamassamme LUVYLab Oy Ab:n laboratoriossa tai lähetetään eteenpäin tutkittavaksi, ja kokeneet asiantuntijamme vastaavat tulosten tulkinnasta ja raportoinnista. Teemme myös erilaisia pohjavesiselvityksiä ja -tarkasteluja sekä annamme lausuntoja.

Pohjavesi on tärkeä juomavesilähde ja suomalaisen vesihuollon perusta. Lisäksi se ylläpitää monenlaisia maa- ja vesiekosysteemejä, sekä vaikuttaa purojen ja jokien virtaamiin ja sitä kautta mm. järvien pinnankorkeuteen. Länsi-Uudellamaalla on runsaasti pohjavettä varastoituneena alueen poikki kulkevaan Salpausselkä-muodostumaan. Länsi-Uudenmaan kuntien vesihuolto perustuukin lähes kokonaan pohjaveteen. Monet pohjaveden laatua ja määrää heikentävät toiminnot, kuten tienpito, soranotto ja rakentaminen, ovat usein sijoittuneet samoille vedenhankinnan kannalta tärkeille alueille, joten pohjaveden suojeluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tähän haasteeseen me LUVYssa pyrimme vastaamaan palvelemalla asiakkaitamme mahdollisimman hyvin erilaisissa pohjaveteen liittyvissä kysymyksissä. Kysy meiltä tarpeitasi vastaavaa palvelupakettia!

Heini Loikkanen

Heini Loikkanen

Position

pohjavesiasiantuntija
grundvattensakkunnig
heini.loikkanen(at)luvy.fi
0445285028

Katriina Nummela

Katriina Nummela

Position

ympäristöasiantuntija
miljösakkunnig
katriina.nummela(at)luvy.fi
0445285009

Lohjan pohjavedet ovat yhteinen asia

Lohjan pohjavedet ovat yhteinen asia

“LUVYn toteuttama yhteistarkkailu helpottaa todella paljon toimintaamme Lohjan kaupungilla. Asiat saadaan jouhevasti käsiteltyä, kun istumme kerran vuodessa kasvotusten kaikkien toimijoiden kanssa purkamassa tuloksia.” – Liisa Anttila, käyttöpäällikkö, Lohjan kaupungin vesihuolto

Tervetuloa pellonpiennartilaisuuteen to 8.10. Pohjois-Kirkkonummelle!

Tervetuloa pellonpiennartilaisuuteen to 8.10. Pohjois-Kirkkonummelle!

Ilmoittaudu mukaan Veikkolan vesistöhankkeen ja LUVY ry:n järjestämään pellonpiennartilaisuuteen to 8.10. klo 12–15 Pohjois-Kirkkonummella. Kouluttajana toimii maanviljelijä, agronomi Juuso Joona Tyynelän tilalta Joutsenosta. Maksuton pellonpiennartilaisuus on suunnattu kaikille viljelijöille, jotka haluavat oppia havainnoimaan ja parantamaan maan rakennetta ja kasvukuntoa, sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet