Välj en sida

Projekt

LUVY är med i många projekt

LUVY verkar som en koordinator och sakkunnig i projekt, som leder till en bättre kvalitet i våra vattendrag och vår miljö i västra Nyland. Med hjälp av projekten förverkligar vi uppdrag, som kräver samarbete mellan många olika parter.

Föreningen betjänar sina medlemmar genom att utveckla och koordinera projekt som främjar vattenskyddet, miljöskyddet eller miljöhälsan samt genom att söka utomstående finansiering till projekten.

Projekten är tidsbundna och deras mål anpassas tillsammans med de olika deltagarna och finansiärerna. Projekten inbringar ingen vinst. LUVY fungerar för det mesta som koordinator och sakkunnig.

Västra Nylands glesbygdens avloppsvattenprojekt

Hiidenvesi restaurering

Veikkola vattendragsrestaurering

Västra Nylands effektivering av vårdfisket

LUMME – Projekt för minsking av jord- och skogsbrukets vattendragsbelastning i Västra Nyland

Effektiverat fiske i Enäjärvi

Västra Nylands HOLA Lake II

LUUVIRSU

NOUSU lyckas i Högfors

Småvatten-HELMI

Nylands vattendragsrestaureringsnätverk

Slutförda projekt

Nyheter

Konkurrensutsättningen av vårdfiskeåtgärderna i det effektiverade fisket i sjön Enäjärvi är avslutad och vårdfiskarna för år 2023 är valda – som följande i tur inom projektet står vinternotdragningen

Konkurrensutsättningen av vårdfiskeåtgärderna i det effektiverade fisket i sjön Enäjärvi är avslutad och vårdfiskarna för år 2023 är valda – som följande i tur inom projektet står vinternotdragningen

Sjön Enäjärvi januari 2023. (LUVY / Jussi Vesterinen) Konkurrensutsättningen för åtgärderna inom det effektiverade fisket i sjön Enäjärvi i Vichtis har avslutats och vårdfiskarna för såväl notfisket som fisket med ryssja har valts. För vinter- och höstnotfisket valdes...

Hiidenvesi intresserar i Vichtis

Hiidenvesi intresserar i Vichtis

Två offentliga tillställningar arrangerades under februari-mars av projekt som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY)

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet