Välj en sida

Projekt

LUVY är med i många projekt

LUVY verkar som en koordinator och sakkunnig i projekt, som leder till en bättre kvalitet i våra vattendrag och vår miljö i västra Nyland. Med hjälp av projekten förverkligar vi uppdrag, som kräver samarbete mellan många olika parter.

Föreningen betjänar sina medlemmar genom att utveckla och koordinera projekt som främjar vattenskyddet, miljöskyddet eller miljöhälsan samt genom att söka utomstående finansiering till projekten.

Projekten är tidsbundna och deras mål anpassas tillsammans med de olika deltagarna och finansiärerna. Projekten inbringar ingen vinst. LUVY fungerar för det mesta som koordinator och sakkunnig.

Västra Nylands glesbygdens avloppsvattenprojekt

Hiidenvesi restaurering

Veikkola vattendragsrestaurering

Västra Nylands effektivering av vårdfisket

LUMME – Projekt för minsking av jord- och skogsbrukets vattendragsbelastning i Västra Nyland

Effektiverat fiske i Enäjärvi

Västra Nylands HOLA Lake II

LUUVIRSU

NOUSU lyckas i Högfors

Småvatten-HELMI

Nylands vattendragsrestaureringsnätverk

MUSKALAT

VALUME II

HULEVET

Slutförda projekt

Nyheter

Inbjudan: Tjusträsk- och Vikträsk-kväll 11.10.2023

Inbjudan: Tjusträsk- och Vikträsk-kväll 11.10.2023

LUVY bjuder in samtliga vattenägare och markägare i närområdet kring Tjusträsk och Vikträsk samt invånarna eller andra, som är intresserade av sjöarnas tillstånd samt skötsel, till ett tillfälle där man informerar om sjöarnas restaureringsplaner och övriga aktuella teman som sammanhänger med detta.

Avloppsvattensystem kräver underhåll och skötsel året runt

Avloppsvattensystem kräver underhåll och skötsel året runt

Underhåll av avloppsvattensystemet lönar sig att göra regelbundet under hela året, och är en viktig del av fastighetsskötseln. Det lönar sig att kontrollera avloppsvattensystemens skick och funktionsduglighet efter sommaren, före snön lägger sig.

Deltagare bekantade sig med dagvattenlösningar under trädgårdsevenemanget vid Iso Myllylampi i Vichtis

Deltagare bekantade sig med dagvattenlösningar under trädgårdsevenemanget vid Iso Myllylampi i Vichtis

17 personer deltog i trädgårdsevenemanget vid Iso Myllylampi i Vichtis, så max deltagarantalet fylldes nästan. Deltagarna delades in i två mindre grupper för att underlätta diskussion och göra rundturerna så smidiga som möjligt. Under rundturen bekantade sig deltagarna med två fina hemträdgårdar vars tillstånd var väldigt olika. Den första trödgården var bekägen vid sjöstranden , och hade problem med för mycket fuktighet. I den adra trädgården som var beblägen inne i skogen, orsakade torkan sommartid bekymmer. Under rundturen togs möjliga åtgärder för att lösa gårdarnas problem upp. Beroende på objekt kan vatten/fuktighet öven vara en möjlighet.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet