Välj en sida

Projekt

LUVY är med i många projekt

LUVY verkar som en koordinator och sakkunnig i projekt, som leder till en bättre kvalitet i våra vattendrag och vår miljö i västra Nyland. Med hjälp av projekten förverkligar vi uppdrag, som kräver samarbete mellan många olika parter.

Föreningen betjänar sina medlemmar genom att utveckla och koordinera projekt som främjar vattenskyddet, miljöskyddet eller miljöhälsan samt genom att söka utomstående finansiering till projekten.

Projekten är tidsbundna och deras mål anpassas tillsammans med de olika deltagarna och finansiärerna. Projekten inbringar ingen vinst. LUVY fungerar för det mesta som koordinator och sakkunnig.

Fokus på skogsbrukets vattenvård

FRESHABIT LIFE IP

Hiidenvesi restaurering

Hormajärvi restaurering

LUMME – Projekt för minsking av jord- och skogsbrukets vattendragsbelastning i Västra Nyland

Miljöprogram för fiskerinäringen

Nylands vattendragsrestaureringsnätverk

Småvatten-HELMI

VALUME – Vattenbehandlingen i västra Nylands jord- och skogsbruksområden

Veikkola vattendragsrestaurering

Västra Nylands effektivering av vårdfisket

Västra Nylands glesbygdens avloppsvattenprojekt

Västra Nylands HOLA Lake II

LUUVIRSU

NOUSU lyckas i Högfors

Effektiverat fiske i Enäjärvi

Slutförda projekt

Nyheter

Ett nytt nummer av tidskriften Aquarius har utkommit

Ett nytt nummer av tidskriften Aquarius har utkommit

Det nya numret av Förbundet för Vattenskyddsföreningarna i Finlans rf:s  informationstidskrift Aquaris har utkommit. Tidskriftens tema detta år är vattendragen och miljöhälsan. Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) och LUVYLab Oy Ab deltar i skapandet av tidskriften.

Man slog fångstrekorden i sjön Enäjärvi vid höstfisket med not

Man slog fångstrekorden i sjön Enäjärvi vid höstfisket med not

Inom Enäjärvi effektiverat vårdfiske-projektet slog man måndagen den 14.11 rekordet då det gäller fångst per dag, då man avlägsnade uppskattningsvis 7 500 kg fisk från sjön. Som huvudentreprenörer vid det höstliga notfisket fungerade yrkesfiskarna Petteri och Aulis Kiiskilä. Kiiskiläs utförde även vinternotfisket under början av året. Totalt drar man not under 35 dagar av vilka en del görs på Poikkipuoliainen-sidan.

Dokumentationen av avloppsvattensystemet – vad och varför?

Dokumentationen av avloppsvattensystemet – vad och varför?

Funktionen i det fastighetsvisa avloppsvattensystemet och reningen av avloppsvattnet ligger på fastighetsägarens ansvar. En korrekt uppdaterad dokumentation av systemet och dess drifts- och servicedirektiv gynnar driften av systemet. Dessutom är det viktigt att dokumentationen är i skick i samband med byte av ägare.   

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet