Välj en sida

Projekt

Hiidenvesi restaurering

Sjundeå å 2030

Glesbygdens avloppsvatten

Laxfiskarna till Svartån

FRESHABIT LIFE IP

Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk

Vattennätverken – samarbete för bättre vatten

Vattendragen i Veikkola

Restaureringen av Hormajärvi sjö

Miljöprogram för fiskerinäringen

Slutförda projekt

LUVY är med i många projekt

LUVY verkar som en koordinator och sakkunnig i projekt, som leder till en bättre kvalitet i våra vattendrag och vår miljö i västra Nyland. Med hjälp av projekten förverkligar vi uppdrag, som kräver samarbete mellan många olika parter.

Föreningen betjänar sina medlemmar genom att utveckla och koordinera projekt som främjar vattenskyddet, miljöskyddet eller miljöhälsan samt genom att söka utomstående finansiering till projekten.

Projekten är tidsbundna och deras mål anpassas tillsammans med de olika deltagarna och finansiärerna. Projekten inbringar ingen vinst. LUVY fungerar för det mesta som koordinator och sakkunnig.

Nyheter

Fisk i diket? Berätta om dina upptäckter för oss!

Den här hösten testar vi inom projektet Sjundeå å 2030 dikesfångst som vårdfiskemetod inom Sjundeå ås vattendrag. Om du noterat fiskar röra sig i dikena, berätta om dina upptäckter för oss!

LINKKI-projektets kommunvisa sammanfattningar om avloppsrådgivningens resultat från åren 2009–2019 är publicerade på Vattnens kvalitet-sidorna

Över 8 100 karterings- och rådgivningsbesök för glesbygdens avloppsrådgivning har gjorts i de västnyländska kommunerna. Resultaten är samlade i kommunvisa sammanfattningar där de vanligaste avloppssystemen och deras förnyelsebehov, fastigheternas vattenförsörjning, användningen av objekten och hur de ligger i förhållande till känsliga områden är genomgångna.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet