Välj en sida

Projekt

Hiidenvesi restaurering

Sjundeå å 2030

Glesbygdens avloppsvatten

Laxfiskarna till Svartån

FRESHABIT LIFE IP

Vattennätverken – samarbete för bättre vatten

Vattendragen i Veikkola

Restaureringen av Hormajärvi sjö

Miljöprogram för fiskerinäringen

Fokus på skogsbrukets vattenvård

Slutförda projekt

LUVY är med i många projekt

LUVY verkar som en koordinator och sakkunnig i projekt, som leder till en bättre kvalitet i våra vattendrag och vår miljö i västra Nyland. Med hjälp av projekten förverkligar vi uppdrag, som kräver samarbete mellan många olika parter.

Föreningen betjänar sina medlemmar genom att utveckla och koordinera projekt som främjar vattenskyddet, miljöskyddet eller miljöhälsan samt genom att söka utomstående finansiering till projekten.

Projekten är tidsbundna och deras mål anpassas tillsammans med de olika deltagarna och finansiärerna. Projekten inbringar ingen vinst. LUVY fungerar för det mesta som koordinator och sakkunnig.

Nyheter

God jul och gott nytt år

God jul och gott nytt år

Detta år stöder vi Luonto-Liitto:s skyddsarbete för Östersjön med en julkortsdonation på 500 €.

Presentation av LUVYs grundvattenteam – din hjälp i frågor som berör grundvattnet

Presentation av LUVYs grundvattenteam – din hjälp i frågor som berör grundvattnet

Bekanta dig med LUVYs grundvattenteam, vars bärande krafter är våra sakkunniga Virve Ståhl och Katriina Nummela samt som certifierad provtagare Johan Lindholm. Via vårt grundvattenteam sköts alla tjänster, som rör grundvattenkontrollerna, allt från planeringen av kontrollerna och installeringen av observationsrör till provtagning, analyser och rapportering av resultaten.

Det finns inga kommande evenemang just nu.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet