Välj en sida

Projekt

Hiidenvesi restaurering

Sjundeå å 2030

Glesbygdens avloppsvatten

FRESHABIT LIFE IP

Laxfiskarna till Svartån

Vattendragen i Veikkola

Restaureringen av Hormajärvi sjö

Miljöprogram för fiskerinäringen

Fokus på skogsbrukets vattenvård

Nylands vattendragsrestaureringsnätverk

Kustvattenvisionen

VALUME – jord- och skogsbrukets vattenhushållning

Slutförda projekt

LUVY är med i många projekt

LUVY verkar som en koordinator och sakkunnig i projekt, som leder till en bättre kvalitet i våra vattendrag och vår miljö i västra Nyland. Med hjälp av projekten förverkligar vi uppdrag, som kräver samarbete mellan många olika parter.

Föreningen betjänar sina medlemmar genom att utveckla och koordinera projekt som främjar vattenskyddet, miljöskyddet eller miljöhälsan samt genom att söka utomstående finansiering till projekten.

Projekten är tidsbundna och deras mål anpassas tillsammans med de olika deltagarna och finansiärerna. Projekten inbringar ingen vinst. LUVY fungerar för det mesta som koordinator och sakkunnig.

Nyheter

Restaureringsplanen för sjöarna Poikkipuoliainen, Tervalampi och Huhmarjärvi är klar – den viktigaste åtgärden är, att minska belastningen, som kommer från sjön Enäjärvi

Restaureringsplanen för sjöarna Poikkipuoliainen, Tervalampi och Huhmarjärvi är klar – den viktigaste åtgärden är, att minska belastningen, som kommer från sjön Enäjärvi

Restaureringsplanen, som omfattar tre sjöar i Vichtis, Poikkipuoliainen, Tervalampi och Huhmarjärvi, har blivit klar.  Vattenkvaliteten i dessa sjöar är till stor del beroende av vattenkvaliteten i den ovanför liggande mycket frodiga sjön Enäjärvi. Därför har man lyft fram restaureringen av Enäjärvi som den viktigaste åtgärden samt minskandet av den belastning som därifrån når de tre sjöarna. En förbättring av tillståndet i Enäjärvi inverkar omedelbart även på tillståndet i sjöarna nedanför.

Det finns inga kommande evenemang just nu.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet