Välj en sida

Projekt

Hiidenvesi restaurering

Sjundeå å 2030

Glesbygdens avloppsvatten

FRESHABIT LIFE IP

Laxfiskarna till Svartån

Vattendragen i Veikkola

Restaureringen av Hormajärvi sjö

Miljöprogram för fiskerinäringen

Fokus på skogsbrukets vattenvård

Nylands vattendragsrestaureringsnätverk

Kustvattenvisionen

VALUME – jord- och skogsbrukets vattenhushållning

Slutförda projekt

LUVY är med i många projekt

LUVY verkar som en koordinator och sakkunnig i projekt, som leder till en bättre kvalitet i våra vattendrag och vår miljö i västra Nyland. Med hjälp av projekten förverkligar vi uppdrag, som kräver samarbete mellan många olika parter.

Föreningen betjänar sina medlemmar genom att utveckla och koordinera projekt som främjar vattenskyddet, miljöskyddet eller miljöhälsan samt genom att söka utomstående finansiering till projekten.

Projekten är tidsbundna och deras mål anpassas tillsammans med de olika deltagarna och finansiärerna. Projekten inbringar ingen vinst. LUVY fungerar för det mesta som koordinator och sakkunnig.

Nyheter

Det finns inga kommande evenemang just nu.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet