Välj en sida

LUMME
Projekt för minsking av jord- och skogsbrukets vattendragsbelastning i Västra Nyland

LUMME – Projekt för minsking av jord- och skogsbrukets vattendragsbelastning i Västra Nyland

LUMME-projektet verkställer åtgärder för att kontrollera belastningen från jord- och skogsbruket, följer upp restaureringsåtgärdernas effekt samt bjuder på aktuell information om vattenskyddsåtgärder och dess stödformer till regionens jord- och skogsbruksaktörer.

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) koordinerar projektet, som fortsätter verkställa de jordbrukets vattenskyddsåtgärder, som redan inletts inom ramen för LUVYs andra projekt. Via projektet får jordbrukarna information och hjälp till att söka om stöd på eget initiativ.

Inom projektet planeras och verkställs jordbrukets vattenskyddskonstruktioner samt samlas och delas information om jord- och skogsbrukets vattenskydd. Inom projektet ordnas öppna fältträffar till jordbrukare samt kvällsträffar till skogsägare där det berättas om olika sätt att minska på belastningen till vattendragen.

Projektets tyngdpunktsområden är Sjundeå åns avrinningsområde, I Svartån särskilt Svartåns och Averias avrinningsområden, Hiidenvesis avrinningsområde, kustområdet samt övriga områden. Vid kusten utgör särskilt Tavastfjärden i Kyrkslätt, Dragsviksfjärden i Raseborg, Kyrkfjärden i Ingå och Pickala viken i Sjundeå viktiga tyngdpunktsområden.

För att kunna erbjuda jordbrukarna den bästa möjliga informationen och de mest kostnadseffektivaste vattenskyddslösningarna inom ramen för finansieringen, följer vi under projektets gång med branschutvecklingen samt utnyttjar och förenar den information som uppkommer från LUVYs och dess samarbetspartners restaureringsprojekt samt resultaten från aktuell forskning om vattenskyddslösningarnas effekt.

Planeringen av vattenskyddskonstruktionerna påbörjas år 2022 och konstruktionerna verkställs under åren 2022–2024. Inom projektet följs även upp effekterna av åtgärderna, med hjälp av både kontinuerliga vattenkvalitetsmätningar och -analyser.

Målsättningar: planering och verkställande av jordbrukets vattenskyddskonstruktioner, insamling och spridning av information om jord- och skogsbrukets vattenskyddsåtgärder

Tidtabell: 2022–2024

Finansiering: 961 800 €

Finansiärer: LUMME-projektet finansieras via de regionala visionerna Laxfiskarna till Karisån-vattendragsvisionen 2030, En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030- vattendragsvisionen, Kustvattenvisionen 2021 och via Hiidenvesi restaureringsprojektet av kommunerna Lojo, Raseborg, Vichtis, Kyrkslätt, Högfors, Sjundeå och Ingå. Därtill finansieras Hiidenvesi restaureringsprojektet av Helsingforsregionens miljötjänster HRM, fiskeriområdet Karjaanjoen vesistön kalatalousalue. Miljöministeriet finansierar projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2022–2024.

Koordinering: Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY)

Jaana Pönni

Jaana Pönni

verksamhetsledare

Henna Björkqvist

Henna Björkqvist

I Kaffelandet i Sjundeå förvekligar man tvåstegsfåror samt en sumpvåtmark

I Kaffelandet i Sjundeå förvekligar man tvåstegsfåror samt en sumpvåtmark

I Sjundeå å:s restaureringsprojekt 2020–2022 samt LUMME-projektet fortsätter man byggandet av en kedja vattenskyddskonstruktioner i Risubackaån. Målsättningen är att uppnå en tillräcklig effekt då det gäller tillrinningsvattnen i Risubackaån. På båda sidor om Kaffelandets landsvägsbro bygger man tvåstegsfåror och ett stycke nedströms en sumpvåtmark. Arbetet utförs i augusti 2022 om vädret det medger. Projektet Sjundeå å:s restaurering och LUMME-projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) .

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet