Valitse sivu

Vuoden Vesiensuojelijat

Vuoden Vesiensuojelijat ja Ympäristönsuojelijat

LUVYn hallitus on nimennyt Vuoden Vesiensuojelijan vuodesta 1983 lähtien. Tunnustuksen voi saada paitsi ansiokkaasta vesiensuojelutyöstä myös työstä muun ympäristön hyväksi. Varsinainen arvonimi päätetään tapauskohtaisesti.

Kun LUVYn hallitus vuonna 1984 päätti ensimmäisen kerran nimetä Vuoden Vesiensuojelijan, asetettiin perusteiksi muun muassa seuraavaa:

  • Nimettävän henkilön tai organisaation tulee olla yhdistyksen toimialueella (Länsi-Uusimaa) aktiivisesti ja menestyksellisesti vesien- tai ympäristönsuojelua edistävä.
  • Valinnassa suositaan mahdollisuuksien mukaan sellaisia tahoja, jotka muutoin eivät helposti pääse ansaitsemaansa julkisuuteen.
  • Valinta ei ensisijaisesti saa kohdistua yhdistyksen henkilökuntaan eikä jäsenistöön.

Vuoden vesiensuojelija 2023

LUVY nimesi Vuoden Vesiensuojelijaksi 2023 Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys Lasy ry:n.

Lasy ja sen edeltäjät alueella ovat esimerkillisesti edistäneet Vihdin Siuntionjoen latvajärvien kunnostamista jo 30 vuoden ajan. Yhdistys on upeasti edistänyt niin paikallisten ranta-asujien kuin yritysten osallistumista vesistöjen kunnostustoimintaan niin rahoituksen kuin talkootyön muodossa.

Lasy on mahdollistanut Enäjärven tehokalastushankkeessa hoitokalastajayrittäjille työskentelyn Vihdin Enäjärvellä avustamalla niin käytännön järjestelyissä kuin myös innostamalla talkoolaisia osallistumaan itse hoitokalastustoimenpiteisiin avuksi. Enäjärven tehokalastushankkeessa Lasyn toimesta kerättiin yli 350 talkootyötuntia.

”Lasy on erittäin ylpeä saamastaan palkinnosta. Palkinto on suuri kiitos kaikille vesiensuojelutyöhön osallistuneille. Talkoolaisille, jäsenille, lahjoittajille, tapahtumajärjestäjille, osakaskunnille. Kaikille, jotka ovat nähneet yhteisen päämäärän ja toimineet sen eteen yhteen hiileen puhaltaen. Kohti puhtaampia vesiä, yhdessä, tulevaisuutta ajatellen”, kiittelee Lasyn puheenjohtaja Juha Uusitalo.

Lasyn puheenjohtaja Juha Uusitalo, LUVYn hallituksen puheenjohtaja Pasi Perämäki ja LUVYn toiminnanjohtaja Jaana Pönni. (LUVY / Karoliina Salmela)

Vuoden Vesistöteko 2023

Kunniamaininnan “Vuoden Vesistöteko 2023” sai Vattenpost vesiosuuskunta. Vattenpost vesiosuuskunta on edistänyt aktiivisesti vesi- ja viemäriverkon rakentamista Hangossa Krogarsin alueelle parantaen merkittävästi alueen jätevesihuoltoa ja vähentäen hajakuormitusta.

“Haluan kiittää LUVYa Vattenpost osuuskunnan saamasta huomionosoituksesta. Se osoittaa osaltaan, että talkooperiaatteella toimivan projektiryhmämme työ on huomioitu. Samalla se on myös kiitos osakkaillemme, jotka ovat uskoneet projektiimme. Pienistä puroista muodostuu suuri virta. Uskomme, että hankkeemme osaltaan edesauttaa Hankoniemen pohjoispuolen herkän vesialueen tilan paranemista samalla kun se palvelee alueen kiinteistöjä”, kiittelee myös Vattenpost vesiosuuskunnan puheenjohtaja Janne Sarpoma.

Vattenpost vesiosuuskunnan puheenjohtaja Janne Sarpoma, LUVYn hallituksen puheenjohtaja Pasi Perämäki ja LUVYn toiminnanjohtaja Jaana Pönni. (LUVY / Karoliina Salmela)
Vuoden Vesiensuojelijat ja muut nimitykset:

2023 Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys Lasy ry
2023 Vattenpost vesiosuuskunta – Vuoden vesistöteko

2022 Mika ja Eliisa Malin, Vihti

2021 Markus Penttinen, Virho ry

2020 Nina Långstedt, Inkoo

2019 Kaj Holmberg, Siuntion kunta

2018 Patrik Skult, Inkoo

2017 Veli Matti Halsti, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

2016 Risto Kivistö, Hiidenveden kalastusalue, Vihti
2016 Joen Lumo, Antti Rahikka – Vuoden Vesistöteko

2015 Aarre Arrajoki, Pusula, Lohja

2014 Erkki Selin, Kirkkonummi

2013 Lähdejärven ympäristönsuojeluyhdistys ry

2012 Raimo Karjalainen, Hormajärven suojeluyhdistys ry

2011 Salla Leskinen, Lohja

2010 Jarkko Eskola, Sammatti

2009 Arto Puumala, Vihti

2008 Siuntion venekerho – Vuoden Vesien- ja Ympäristönsuojelija

2007 Lohjan Pitkäniemen jätevedenpuhdistamon henkilökunta

2006 Tammisaaren Skeppsholmenin jätevedenpuhdistamon henkilökunta

2005 Jouni Stordell, Pohja

2004 Esko Suotula, Nummela

2003 Pentti Sairasalo

2002 Ahti Joutsensalmi, Karkkila

2001 Kristian Rothoff, Vihdin Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven vesiensuojeluyhdistys ry (PoTeHu)

2000 Sammatin kunnanjohtaja Erkki Pyökkimies

1999 Margareta Segersven, Siuntion Sjundbyn kartano

1998 Puhdistamonhoitaja Erkki Turunen, Hopeaniemen kuntoparantola

1997 Uudenmaan ympäristökeskus

1996 Vihdin Enäjärven suojeluyhdistys ry ja Antti Uusitalo

1995 Amanuenssi Kalevi Keynäs, Tvärminnen eläintieteellinen asema ja toimitusjohtaja Stig Lönnqvist, Länsi-Uudenmaan Jätehuolto Oy

1993 Puujärven vesiensuojeluyhdistys ry, Karjalohja

1992 kalastusmestari Pekka Ilmarinen, Porlan kalanviljelylaitos, Lohja

1991 Mörbyn kartano ja DI Seppo Lamppu – Vuoden Ympäristönsuojelija

1990 puhdistamonhoitajat Jukka Tervo, Karkkilan kaupunki ja Timo Mäkelä, Kisakallion Urheiluopisto

1989 Anne Kärkkäinen, YLE Länsi-Uusimaa ja Lena Selen, Västra Nyland – Vuoden Ympäristötoimittaja

1988 terveystarkastajat Ann-Christin Eklund, Hanko ja Heikki Leino, Vihti – Vuoden Ilmansuojelijat

1987 kaupungininsinööri Sakari Korvanen, Karkkila

1986 puhdistamonhoitajat Ossi Leskinen, Vihdin kunta ja Sven-Olof Sundström, Tammisaaren kaupunki

1985 Benedict v. Wright ja Krister Welander, Inkoon-Siuntionseudun Ympäristönsuojeluyhdistys ry

1984 FK Juha Tikka, Vihdin Luonto ry.

1983 puhdistamonhoitajat Jorma Niittynen, Lohjan kunta ja Toivo Hyvönen, Dalsbruk Oy Ab Åminnefors

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet