Valitse sivu

Siuntionjoki (Heidi Holmlund)

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti Aquariuksen uusin numero on juuri julkaistu. Lehden pääteema on tänä vuonna hajakuormitus. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) asiantuntijat osallistuivat lehden tekoon.

Hajakuormitus on laaja ja moniulotteinen ongelma, joka rasittaa vesistöjämme eri puolilla Suomea. Sen kuriin saaminen vaatii yhteistyötä ja sitoutumista maanomistajista ja asukkaista yrityksiin ja kuntiin.

Siuntionjoen kunnostus on erinomainen esimerkki valuma-aluelähtöisestä ja kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta. LUVYn vesistöasiantuntija Anu Suonpää-Espinola kertoo artikkelissaan Siuntionjoen uudesta kunnostustarinasta. Siinä keskeistä on erilaisten toimijoiden yhteen tuominen ja yhdessä tekeminen.

Työn vaikeutta lisäävät koko ajan muuttuvat olosuhteet. Vesistöasiantuntija Katja Pellikka tarkastelee artikkelissaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia pelloilla tehtyihin toimenpiteisiin. Tulosten perusteella ilmastonmuutos uhkaa kumota peltotoimien vaikutuksen. Siksi kuormituksen pienentämiseksi täytyy entistä laajemmin ottaa käyttöön esimerkiksi suojavyöhykkeitä, kaksitasouomia ja maanparannusaineita.

Laajaa yhteistyötä vesiensuojelussa peräänkuuluttaa myös Suomen Vesiensuojeluyhdistysten liiton uusi toiminnanjohtaja Hannu Moilanen pääkirjoituksessaan. Vesistöistä huolehtiminen on tärkeää, sillä ”me tarvitsemme vettä enemmän, kuin vesi ja vesistöt meitä”, Moilanen muistuttaa.

Aquarius on Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton (SVYL) tiedotuslehti, joka julkaistaan vuosittain. Liitto edustaa alueellisia vesiensuojeluyhdistyksiä, joihin myös LUVY kuuluu, yhteisissä asioissa suhteessa valtiovaltaan ja muihin julkisiin yhteisöihin.

Kaikki LUVYn jäsenet saavat paperisen lehden. Jos olet jäsen, mutta et ole aiemmin ilmoittanut postiosoitettasi LUVYlle tai et ole vielä saanut lehteä, voit tilata sen meiltä.