Valitse sivu

Lohikalat Karjaanjokeen 2030

Lohikalat Karjaanjokeen 2030

Lohikalat Karjaanjokeen -vesistövisio on yhdistyksen ja valuma-alueen kuntien välinen pitkäaikainen yhteistyösopimus Karjaanjoen vesistön tilan parantamiseksi aktiivisesti ja koordinoidusti. Visiossa on sovittu vesien tilan parantamiseksi tehtävistä tärkeimmistä toimenpiteistä ja niiden rahoittamisesta.

Vision toimilla parannetaan Karjaanjoen vesistön järvien, jokien ja purojen ekologista tilaa kohti luonnonmukaisempaa. Siitä hyötyvät arvokkaat vaelluskalat, uhanalainen jokihelmisimpukka ja muu virtavesiluonto. Vedenalaisen luonnon elpyminen vaikuttaa myönteisesti myös vedenpinnan yläpuoliseen elämään. Työ edellyttää kokonaisvaltaista ongelma-alueiden tunnistamista, kunnostustöiden suunnittelua ja priorisointia sekä pitkäjänteistä kunnostustoimintaa yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.

Aiempi visiosopimus kattoi vuodet 2016–2021. Uusi sopimus allekirjoitettiin alkuvuodesta 2022. Karjaanjoen valuma-alueen kunnat ovat sitoutuneet vuosina 2022–2029 edistämään Lohikalat Karjaanjokeen -vesistövisiota 2030 ja rahoittamaan siihen liittyviä toimenpiteitä. Vesistövision toteutusta ohjaa rahoittajista sekä alueen vesienhoidon asiantuntijatahoista koostuva ohjausryhmä ja työtä koordinoi LUVY. Vision toteuttamiseen on lisäksi haettu ja saatu rahoitusta useista eri lähteistä.

Tavoitteet:  Lohikalat Karjaanjoelle -vesistövision tavoitteena on, että Karjaanjoen vesistö valuma-alueineen on hyvässä ekologisessa tilassa, raakkujen ja lohikalojen luontainen elinkierto on turvattu ja vesistöjen virkistyskäyttömahdollisuudet ovat monipuolistuneet.

Aikataulu: 2022–2029

Sopimusrahoitus: Yhteensä 3 082 000 €

Sopimusrahoittajat: Rahoitusosuudet vuosittain

Kausi 2022–2025: Lohja 260 000 €, Raasepori 233 000 €, Vihti 110 000 €, Karkkila 39 000 €, Loppi 15 000 €, LUVY 9 000 €

Kausi 2026–2029: Lohja 140 000 €, Raasepori 120 000 €, Vihti 100 000 €, Karkkila 34 000 €, Loppi 15 000 €, LUVY 6 000 €

Karjaanjoen alueen kunnostustyötä tukevat lisäksi mm. Sappi Finland Operations Oy, Tammisaari-Pohjan kalatalousalue, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue ja Lohjanseudun ympäristöklusteri; Hiidenveden valuma-alueen osalta myös HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä.

Koordinointi: Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY)

Jokihelmisimpukka eli raakku

Mustionjoen aikuinen n. 100 vuotias jokihelmisimpukka eli raakku ja 3-vuotiaita poikasia. (LUVY / Juha-Pekka-Vähä)

Raakku on Lohikalat Karjaanjokeen -vesistövision:

  • Indikaattorilaji: Elinvoimainen populaatio kertoo vesistön erinomaisesta ekologisesta tilasta
  • Sateenvarjolaji: Raakun suojelu ja elinalueiden kunnostustyöstä hyötyvät myös monet muut lajit, erityisesti lohikalat
  • Lippulaivalaji: Tunnettu ja karismaattinen laji toimii suojelutyön ja luontotietoisuuden symbolina ja kannustimena
Juha-Pekka Vähä

Juha-Pekka Vähä

Position

Henna Björkqvist

Henna Björkqvist

Kalatiet avattiin alasvaellustutkimuksen merkeissä

Kalatiet avattiin alasvaellustutkimuksen merkeissä

Vapun jälkeisenä työpäivänä Raaseporin kaupungin huoltomiehet sekä LUVYn asiantuntijat kokoontuivat Billnäsin ja Åminneforsin kalateille avaamaan luukut jo neljännen kerran. Tällä kertaa avajaisissa Billnäsissä suoritettiin samanaikaisesti myös alasvaellusrakenteiden muutostöitä ja valmisteltiin siihen liittyvää alasvaelluksen seurantatutkimusta.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet