Valitse sivu

Länsi-Uudenmaan rannikkovesivisio 2050

Länsi-Uudenmaan rannikkovesivisio 2050

Rannikkovesivisio-hankkeen tavoite on käynnistää valuma-aluelähtöinen rehevöityneiden merenlahtien ja rannikkovesien kunnostus ekologisesti hyvään tilaan. Työtä tehdään pilottikohteissa yhdessä alueen kuntien kanssa. Valituille kohteille tehdään kunnostustarkastelut, joissa käsitellään merenlahtien tilaa ja kunnostusmahdollisuuksia ekologiselta, luonnonsuojelulliselta ja virkistyskäytölliseltä kannalta.

LUVYn koordinoimassa hankkeessa laaditaan koko Länsi-Uudenmaan rannikkovesien visio, jotta saavutetaan yhteinen näkemys ja suuntaviivat kunnostustyön aloittamiseksi. Se kokoaa yhteen rannikkokunnat ja muut toimijat tekemään työtä rannikkovesien tilan parantamiseksi.

Tavoitteet: Työstää rannikkovesien visio, laatia kullekin pilottialueelle kunnostustarkastelut, viestiä ja osallistaa kunnat ja ranta-asukkaat yhteisen työn tavoitteiden asettamiseen

Aikataulu: 2021

Rahoitus: 110 000 €

Rahoittajat: Raasepori, Inkoo, Siuntio, Kirkkonummi, Siuntionjoki 2030 -visio ja Uudenmaan ELY-keskus

Koordinointi: Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY)

Katja Pellikka

Katja Pellikka

Position

Henna Björkqvist

Henna Björkqvist

Horsbäckin uusi hulevesiratkaisu Raaseporissa sai 45 000 euron rahoituksen Uudenmaan ELY-keskukselta – vähentää merenlahteen tulevaa kuormitusta

Horsbäckin uusi hulevesiratkaisu Raaseporissa sai 45 000 euron rahoituksen Uudenmaan ELY-keskukselta – vähentää merenlahteen tulevaa kuormitusta

Raaseporissa sijaitsevalle Horsbäckin pienteollisuusalueelle rakennetaan hulevesien viivytys- ja käsittelyratkaisuja. Samalla vähennetään Dragsviksfjärdeniin kohdistuvaa hulevesien vesistökuormitusta. Hanke sai Uudenmaan ELY-keskukselta 45 000 euron rahoituksen, ja sitä koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Hankkeen kokonaisrahoitus on 90 000 euroa ja omarahoitus tulee Raaseporin kaupungilta.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet