Välj en sida

Då skyddet av vattnen och miljön är en gemensam sak

LUVY

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) är en regional vattenskyddsförening och erbjudare av tjänster. I vår verksamhet befrämjar vi vattenskydd samt erbjuder åt olika operatörer såsom kommuner, företag, sammanslutningar och privatpersoner forsknings- och sakkunnigtjänster inom branschen. Bekanta dig med våra tjänster och projekt och tag kontakt med våra sakkunniga! Stöd vattenskyddsarbetet och bli vår medlem!

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.

LUVYLab

LUVYLab Oy Ab är ett bolag, som ägs tillsammans av LUVY och Lounais-Suomen vesi ja ympäristötutkimus Oy och som inledde sin verksamhet 1.1.2019. Vi erbjuder laboratorietjänster av hög kvalitet – tag kontakt med våra sakkunniga!

Vatten-, fisk- och miljöundersökningstjänster – bekanta dig med våra tjänster

Vattnenskvalitet

LUVYLab Oy Ab

Behöver du provtagningstjänster?

Nyheter

Medborgarna kan meddela sina observationer gällande våtmarker och vattendragens tillstånd på elektroniska blanketter

Medborgarna kan meddela sina observationer gällande våtmarker och vattendragens tillstånd på elektroniska blanketter

LUVYs projekt Vattenbehandlingen i Västra Nylands jord- och skogsbruksområden – VALUME har man gjort en elektronisk blankett för skötseln och uppföljningen av våtmarker, med hjälp av vilken fastighetsägarna kan följa med tillståndet i våtmarken i sitt närområde. V i föreningen tar också gärna emot medborgarnas observationer gällande vattnens kvalitet och dessa kan man meddela på adressen ilmoitavedenlaatu.luvy.fi.

Fältträff i Snappertuna engagerade jordbrukare

Fältträff i Snappertuna engagerade jordbrukare

Odlarträffen bjöd på information om precisionsgödsling, markskanning och tvåstegsdiken samt om regionens aktuella vattenskyddsprojekt. Träffens teman lockade över 30 deltagare till Fagernäs Gård i Snappertuna.

Restaureringsplanen för sjön Averia har blivit färdig

Restaureringsplanen för sjön Averia har blivit färdig

Man har färdigställt en restaureringsplan för sjön Averia, vars ekologiska tillstånd är otillfredsställande. Restaureringsåtgärder kommer att förverkligas som en del av arbetet inom vattendragsvision Laxfiskarna till Karisån 2030. I restaureringsplanen ligger restaureringsarbetets huvudtyngdpunkt på sjön Averias vidsträckta tillrinningsområde.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet