Välj en sida

Då skyddet av vattnen och miljön är en gemensam sak

Aktuellt

Vad gäller Coronapandemin  följer vi i vår verksamhet med och tillämpar myndigheternas rekommendationer.

LUVY

Västra Nylands vatten och miljö rf dvs. LUVY är en regional vattenskyddsförening och erbjudare av tjänster. I vår verksamhet befrämjar vi vattenskydd samt erbjuder åt olika operatörer såsom kommuner, företag, sammanslutningar och privatpersoner forsknings- och sakkunnigtjänster inom branschen. Bekanta dig med våra tjänster och projekt och tag kontakt med våra sakkunniga! Stöd vattenskyddsarbetet och bli vår medlem!

LUVYLab

LUVYLab Oy Ab är ett bolag, som ägs tillsammans av LUVY och Lounais-Suomen vesi ja ympäristötutkimus Oy och som inledde sin verksamhet 1.1.2019. Vi erbjuder laboratorietjänster av hög kvalitet – tag kontakt med våra sakkunniga!

Nyheter

God jul och gott nytt år

God jul och gott nytt år

Detta år stöder vi Luonto-Liitto:s skyddsarbete för Östersjön med en julkortsdonation på 500 €.

Presentation av LUVYs grundvattenteam – din hjälp i frågor som berör grundvattnet

Presentation av LUVYs grundvattenteam – din hjälp i frågor som berör grundvattnet

Bekanta dig med LUVYs grundvattenteam, vars bärande krafter är våra sakkunniga Virve Ståhl och Katriina Nummela samt som certifierad provtagare Johan Lindholm. Via vårt grundvattenteam sköts alla tjänster, som rör grundvattenkontrollerna, allt från planeringen av kontrollerna och installeringen av observationsrör till provtagning, analyser och rapportering av resultaten.

Vattendragspanelen: Tillståndet i de små vattendragen i Finland är alarmerande dåligt

Vattendragspanelen: Tillståndet i de små vattendragen i Finland är alarmerande dåligt

Finlands små vattendrag är delvis i rentav alarmerande dåligt skick och belastningen, som kommer från tillrinningsområdet, försämrar ytterligare tillståndet i Finlands inlandsvatten. Detta konstaterar Vattendragspanelens 36 sakkunniga medlemmar. Vattendragspanelen har sammankallats av den i mars 2020 grundade Suomen vesistösäätiö, som koncentrerar sig på att förbättra tillståndet i Finlands inlandsvattennatur samt att bevara kulturarvet som hör samman med vattendragen.

Det finns inga kommande evenemang just nu.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet