Då skyddet av vattnen och miljön är en gemensam sak

LUVY

Västra Nylands vatten och miljö rf dvs. LUVY är en regional vattenskyddsförening och erbjudare av tjänster.

I vår verksamhet befrämjar vi vattenskydd samt erbjuder åt olika operatörer såsom kommuner, företag, sammanslutningar och privatpersoner forsknings- och sakkunnigtjänster inom branschen.

Bekanta dig med våra tjänster och projekt och tag kontakt med våra sakkunniga!

Stöd vattenskyddsarbetet och bli vår medlem!

 

LUVYLab

LUVYLab Oy Ab är ett bolag, som ägs tillsammans av LUVY och Lounais-Suomen vesi ja ympäristötutkimus Oy och som inledde sin verksamhet 1.1.2019.

Vi erbjuder laboratorietjänster av hög kvalitet – tag kontakt med våra sakkunniga!

Nyheter

Välkomna till LUVYs och LUVYLabs nya webbsidor!

Västra Nylands vatten och miljö rfs, samt sidorna gällande projekt som föreningen koordinerar, har förnyats. Vi hittas fortfarande på den bekanta adressen www.luvy.fi. Vårt laboratoriebolag har likaså fått nya sidor på adressen www.luvylab.fi.