Välj en sida

Då skyddet av vattnen och miljön är en gemensam sak

LUVY

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) är en regional vattenskyddsförening och erbjudare av tjänster. I vår verksamhet befrämjar vi vattenskydd samt erbjuder åt olika operatörer såsom kommuner, företag, sammanslutningar och privatpersoner forsknings- och sakkunnigtjänster inom branschen. Bekanta dig med våra tjänster och projekt och tag kontakt med våra sakkunniga! Stöd vattenskyddsarbetet och bli vår medlem!

 

LUVYLab

LUVYLab Oy Ab är ett bolag, som ägs tillsammans av LUVY och Lounais-Suomen vesi ja ympäristötutkimus Oy och som inledde sin verksamhet 1.1.2019. Vi erbjuder laboratorietjänster av hög kvalitet – tag kontakt med våra sakkunniga!

Vatten-, fisk- och miljöundersökningstjänster – bekanta dig med våra tjänster

Vattnenskvalitet

LUVYLab Oy Ab

Behöver du provtagningstjänster?

Nyheter

Inbjudan: Så här kan du påverka tillståndet i ditt närvatten – Tillsammans lyckas vi! Ett öppet och gratis tillfälle för allmänheten i Kärkölä byahus i Pusula tisdagen den 7.6. kl. 17–20

Inbjudan: Så här kan du påverka tillståndet i ditt närvatten – Tillsammans lyckas vi! Ett öppet och gratis tillfälle för allmänheten i Kärkölä byahus i Pusula tisdagen den 7.6. kl. 17–20

LUVY arrangerar för områdenas skogsägare, strandboare, delägarlag och byaföreningar tillsammans med Finlands skogscentral ett gratis publiktillfälle i byahuset i Kärkälä 7.6.2022 kl. 17–20 (förhandsanmälan, se tilläggsuppgifter nedan). Vid arrangerandet av tillfället beaktas eventuella koronarestriktioner. Vid evenemanget berättar man om tillståndet i de sjöar, som man valt ut samt om skogsbrukets vattenskydd samt planeringen av skyddet med hjälp av praktiska exempel. I evenemanget ingår ett besök i fält.

En kontinuerlig mätning av vattenkvaliteten har påbörjats i Sjundeå å och Vanjoki

En kontinuerlig mätning av vattenkvaliteten har påbörjats i Sjundeå å och Vanjoki

Hur kan en värmebölja påverka åvattnets temperatur? På vilka sätt varierar vattenkvaliteten under olika årstider? Grumlar ett störtregn åvattnet? Under år 2022 följs vattenkvaliteten upp i sammanlagt fyra mätpunkter i rinnande vatten inom Västra Nylands vatten och miljö rf:s (LUVY) projekt. Av dessa ligger tre i större åfåror och en i en mindre lantbruksfåra. I lantbruksfåran samt, av de större fårorna, i Olkkalanjoki har kontinuerlig mätning pågått genom vintern och då våren kommit har mätning inletts även i Vanjoki och Sjundeå å.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet