Välj en sida

Då skyddet av vattnen och miljön är en gemensam sak

Aktuellt

Vårt laboratorium och vår provtagning fungerar tillsvidare normalt. Ifall sjukdomsfall begränsar vår verksamhet, utnyttjar vi våra underleverantörers tjänster.

LUVY

Västra Nylands vatten och miljö rf dvs. LUVY är en regional vattenskyddsförening och erbjudare av tjänster. I vår verksamhet befrämjar vi vattenskydd samt erbjuder åt olika operatörer såsom kommuner, företag, sammanslutningar och privatpersoner forsknings- och sakkunnigtjänster inom branschen. Bekanta dig med våra tjänster och projekt och tag kontakt med våra sakkunniga! Stöd vattenskyddsarbetet och bli vår medlem!

LUVYLab

LUVYLab Oy Ab är ett bolag, som ägs tillsammans av LUVY och Lounais-Suomen vesi ja ympäristötutkimus Oy och som inledde sin verksamhet 1.1.2019. Vi erbjuder laboratorietjänster av hög kvalitet – tag kontakt med våra sakkunniga!

Nyheter

Grundvattnet i Lojo är rikligt och av bra kvalitet

Sammandragsrapporten över samkontrollen av Lojos grundvatten för år 2019 är klar. Inga större förändringar har noterats från tidigare år gällande grundvattnets kvalitet. Grundvattnets kvalitet är huvudsakligen gott vid vattentagen och övervakningsplatserna. Samkontroller har utförts sedan år 2005.

Lempansinkoski restaurerad för öringens bröllopsfest

Den andra restaureringen av rinnande vatten inom projektet Sjundeå å 2030, förverkligades i Kyrkån i Sjundeå ås vattendragssystem. En ca 100 meter lång sträcka av det brutna övre loppet till ett forsområde som hållits rätt nära naturtillstånd restaurerades, genom att skapa grusbäddar för lek åt öringen och skyddsplatser för vattenlevande djur. Målet med restaureringen är att förbättra levnadsförhållandena för Sjundeå ås ursprungliga öringsstam; konstaterar projektets ansvariga för restaurering av rinnande vatten, Juha-Pekka Vähä.

Det finns inga kommande evenemang just nu.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet