Välj en sida

Då skyddet av vattnen och miljön är en gemensam sak

LUVY

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) är en regional vattenskyddsförening och erbjudare av tjänster. I vår verksamhet befrämjar vi vattenskydd samt erbjuder åt olika operatörer såsom kommuner, företag, sammanslutningar och privatpersoner forsknings- och sakkunnigtjänster inom branschen. Bekanta dig med våra tjänster och projekt och tag kontakt med våra sakkunniga! Stöd vattenskyddsarbetet och bli vår medlem!

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.

LUVYLab

LUVYLab Oy Ab är ett bolag, som ägs tillsammans av LUVY och Lounais-Suomen vesi ja ympäristötutkimus Oy och som inledde sin verksamhet 1.1.2019. Vi erbjuder laboratorietjänster av hög kvalitet – tag kontakt med våra sakkunniga!

Vatten-, fisk- och miljöundersökningstjänster – bekanta dig med våra tjänster

Vattnenskvalitet

LUVYLab Oy Ab

Behöver du provtagningstjänster?

Nyheter

Om du vill få våra nyheter direkt till din e-post, kan du beställa vårt nyhetsbrev genom att skicka e-post till vesi.ymparisto@luvy.fi.

Inventering av rinnande vatten övades i ån Nuijajoki i Högfors

Inventering av rinnande vatten övades i ån Nuijajoki i Högfors

Bäckinventeringens grunder samlade 25.5.2023 hela 15, av rinnande vatten intresserade kursister, vid en av Nuijajokis små källbäckar. Kursens målsättning var, att i praktiken bekanta sig med den bäckinventeringsmetod, som utvecklats av Forsstyrelsen samt med de...

Dränerings- och markvårdskväll på Västankvarn lockade över 40 intresserade

Dränerings- och markvårdskväll på Västankvarn lockade över 40 intresserade

På måndag eftermiddag 5.6 drog Förvaltarvillan på Västankvarn fullt hus. På agendan fanns intervju med Christina Berneheim från Svensk Kolinlagring, dräneringsinfo och täckdikesspolning med Martin Träskman från Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL) samt markstrukturtest med Terhi Mäkilä från Baltic Sea Action Group (BSAG).

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet